โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,792 Views

ข้อสะโพกหัก

ข้อสะโพกหัก 

ข้อสะโพกหักส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่สูงอายุ เพราะกระดูกบางและหกล้มบ่อย ในผู้ป่วยอายุน้อยก็พบได้ โดยมากมักเกิดจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่รุนแรง กระดูกข้อสะโพกจึงจะหัก
ข้อสะโพกหักไม่ว่าในผู้ป่วยอายุน้อยหรือผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนใหญ่จะต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดเพราะเป็นตำแหน่งที่เมื่อกระดูกหัก แล้วจะติดกันยาก และมีโอกาสที่หัวกระดูกสะโพกตายจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอได้ หากจะใช้วิธีรักษาโดยการเข้าเฝือกจะมีความยุ่งยากลำบากในการดูแล และอาจมีปัญหาแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ เช่น ปอดบวม และแผลกดทับเป็นต้น
สำหรับการผ่าตัดรักษาข้อสะโพกหัก อาจทำได้หลายวิะขึ้นอยุ่ว่าหักตำแหน่งใด ใกล้ข้อมากน้อยเพียงใด มีโอกาสที่หัวกระดูกสะโพกตายมากน้อยแค่ไหน อายุคนไข้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในการเลือกวิธีรักษา ทั้งนี้ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะเป็นผู้พิจารณา เลือกวิธีการผ่าตัดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
1. การผ่าตัดยึดกระดูกที่หักด้วยโลหะ
2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภัยเงียบที่เกิดกับผู้หญิง

22 สิงหาคม 2556 2.087

คุณผู้หญิงที่เข้าวัย 35 ปีขึ้นไปรวมทั้งคุณผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว 2-3 คน เคยแปลกใจบ้างมั้ยคะ? ทำไมจึงมีอาการปัสสาวะเล็ดราดบ่อยครั้ง หรือมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ควบคุมไม่ได้ในขณะที่ไอ จาม ยกของหรือในขณะเดินขึ้นบันได

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก

27 สิงหาคม 2556 4.228

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเรียกว่า bone densitometry เป็นเทคนิกการตรวจทางรังสีวิทยาที่มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน(osteoporosis) ในระยะแรกเริ่มปัจจุบันทางการแพทย์นิยมใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนที่แพร่หลายมากชนิดหนึง

Baby Boom -X-Y-Z เจน ไหน ? เสี่ยง (โรค) อะไร ?

7 มิถุนายน 2556 5.107

เคยได้ยินไหม... Baby Boom-Gen X-GenY และ Gen Z ? เหล่านี้คือ ยุคสมัยที่จัดแบ่งกลุ่มคนตามช่วงอายุทางวิชาประชากรศาสตร์ที่อเมริกันชนเขาใช้ และได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ