โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,811 Views

ข้อสะโพกหัก

ข้อสะโพกหัก 

ข้อสะโพกหักส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่สูงอายุ เพราะกระดูกบางและหกล้มบ่อย ในผู้ป่วยอายุน้อยก็พบได้ โดยมากมักเกิดจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่รุนแรง กระดูกข้อสะโพกจึงจะหัก
ข้อสะโพกหักไม่ว่าในผู้ป่วยอายุน้อยหรือผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนใหญ่จะต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดเพราะเป็นตำแหน่งที่เมื่อกระดูกหัก แล้วจะติดกันยาก และมีโอกาสที่หัวกระดูกสะโพกตายจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอได้ หากจะใช้วิธีรักษาโดยการเข้าเฝือกจะมีความยุ่งยากลำบากในการดูแล และอาจมีปัญหาแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ เช่น ปอดบวม และแผลกดทับเป็นต้น
สำหรับการผ่าตัดรักษาข้อสะโพกหัก อาจทำได้หลายวิะขึ้นอยุ่ว่าหักตำแหน่งใด ใกล้ข้อมากน้อยเพียงใด มีโอกาสที่หัวกระดูกสะโพกตายมากน้อยแค่ไหน อายุคนไข้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในการเลือกวิธีรักษา ทั้งนี้ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะเป็นผู้พิจารณา เลือกวิธีการผ่าตัดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
1. การผ่าตัดยึดกระดูกที่หักด้วยโลหะ
2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเสี่ยง...ปวดหลัง

17 สิงหาคม 2556 5.085

ปวดหลังเป็นอาการไม่ใช่โรค อาการปวดหลังเป็นอาการ ที่พบได้บ่อยและมักจะหายไปได้เอง โดยอาจมิต้องการรักษาใดๆ ร้อยละ 90 ถึง 95 เป็นอาการปวดหลังที่ไม่ทราบสาเหตุคือ แพทย์ไม่สามารถจะจับตัวต้นเหตุแห่งอาการปวดได้

ไข้ไทฟอยด์

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.450

ไข้ไทฟอยด์เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ในอดีตเคยเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขไทย

เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ

20 กุมภาพันธ์ 2557 2.934

ทุกวันนี้เราเห็นภาพลูกหลานของเราทุ่มเทกับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กมัธยมที่กวดวิชากันทั้งช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาทำให้เด็กต้องรายงานมากขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ