โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,907 Views

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้โฟม

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้โฟม

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโฟมหรือการทำลายโฟม จะก่อให้เกิดสาร (CFC) หรือสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งมีความคงตัวสูงมาก ไม่เป็นพิษต่อร่างกายแต่มีผลกระทบทำให้โอโซนในบรรยากาศลดน้อยลง ทำให้ไม่สามารถดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ต ซึ่งมีพิษต่อคน สัตว์ พืช ทำให้มีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทั้งทางบก ใต้น้ำ และต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง เช่น ถ้าโอโซนลดลงร้อยละ 1 จะมีผู้ป่วยโรคตาเป็นต้นกระจก และระบบภูมิคุ้มกันด้อยประสิทธิภาพมากขึ้น สัตว์น้ำและพืชบางชนิดจะสูญพันธุ์

นอกจากนี้ก๊าซ ซีเอฟซี ยังมีคุณสมบัติดูดซับความร้อนได้ดี จัดเป็นก๊าซที่มีผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์ส่องแสงและความร้อนมายังโลก แต่ความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกก๊าซเรือนกระจกดูดซับเอาไว้ ไม่สะท้อนออกนอกโลก ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือ คาร์บอนไดออกไซค์ และก๊าซซีเอฟซี เป็นต้น ก๊าซซีเอฟซี จะดูดซับความร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1000 เท่า ซึ่งถ้าหากมีก๊าซเรือนกระจกมาก ๆ จะทำให้โลกร้อนขึ้นเรื่อย ๆ

โฟมยังมีส่วนทำให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เกิดปัญหาน้ำท่วมและเกิดสภาพที่สกปรกต่อบ้านเมืองรวมทั้งเป็นปัญหาต่อระบบการเก็บและการกำจัดของหน่วยงานท้องถิ่นอีกด้วย

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ใช้โฟมได้ดังนี้

ละเว้นการใช้โฟมทำพวงหรีด กระทง และการตกแต่งสถานที่ โดยให้หันไปใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย หากใช้ไปแล้วก็พยายามนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งเรี่ยราดตามพื้นดิน ท้องถนนหรือแม่น้ำลำคลอง ไม่ควรเผาโฟมกลางแจ้ง และทำโฟมแตกหัก ถ้าใช้ไม่ได้จริง ให้ใส่ในภาชนะเพื่อรอหน่วยงานท้องถิ่นมาขนไปกำจัดอย่างถูกวิธี

หากท่านเข้าใจดีแล้ว กรุณาช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้โฟมและสารซีเอฟซีให้ผู้อื่นทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการผลิตโฟมกรุณาใช้สารอื่นแทนสารซีเอฟซี นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

1 สิงหาคม 2556 12.121

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดพัทลุง รายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาแล้ว 33 คน โดยสำรวจพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552

การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 2.529

ก่อน ที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ คงต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปัจจุบันนี้การที่เราจะตรวจว่าใครได้ รับเชื้อเอดส์หรือไม่นั้น เราไม่ได้ตรวจหาเชื้อเอดส์โดยตรงนะคะ หากแต่เป็นการตรวจผ่านทางเลือดและน้ำลาย เพื่อค้นหาสารที่ร่างกายสร้างขึ้น

การปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์

8 สิงหาคม 2556 2.829

คำแนะนำต่อไปนี้คือแนวทางสำหรับท่านที่ติดเชื้อเอดส์ หรืออาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อเอดส์อยู่ในครอบครัว เพื่อการปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างถูกต้องเหมาะสม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ