โพสต์ 7 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,439 Views

ก้อนที่คอ

ก้อนที่คอ

การคลำพบก้อนที่คอ เป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งของบริเวณศีรษะ และลำคอ ก้อนเหล่านี้ อาจมีสาเหตุมาจาก

·     ก้อนที่เกิดขึ้นโดยกำเนิด โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ขณะที่ยังอยู่ในครรภ์หลายคนอาจเข้าใจว่า ก้อนที่เป็นแต่กำเนิดจะต้องเห็นหรือตรวจพบได้ตั้งแต่แรกคลอด แต่จริงๆ แล้ว ก้อนเหล่านี้จะโตขึ้นช้าๆ และมักแสดงอาการเมื่ออายุมากได้

·     ก้อนที่เกิดจากการติดเชื้อ อาจเป็นเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย ก็ได้

·     ก้อนที่เกิดจากการเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย

·     ก้อนที่เกิดจากการเป็นเนื้องอกชนิดร้าย หรือเป็นมะเร็งนั่นเอง

หลักง่ายๆ ในการประเมินว่าจะเป็นก้อนชนิดใด เราใช้หลัก กฎของเลข 7 นั่นคือ

·     หากพบก้อนเกิดขึ้นมาในระยะ 7 วัน มักเป็นก้อนจากการติดเชื้อ

·     หากพบก้อนเกิดขึ้นมาในระยะ 7 สัปดาห์ มักเป็นเนื้องอกชนิดร้าย หรือเป็นการติดเชื้อชนิดเรื้อรัง

·     หากพบก้อนเกิดขึ้นมาในระยะ 7 เดือน มักเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย หรืออาจเป็นก้อนที่เกิิดขึ้นโดยกำเนิด

การใช้หลักเกณฑ์นี้ มีข้อควรระวังคือ ก้อนอาจจะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ได้สังเกตว่ามี จนวันดีคืนดี ไปคลำพบเข้า จึงนึกว่า เพิ่งจะมีก้อน และอาจเข้าใจผิดคิดว่า เป็นก้อนจากการอักเสบได้ตำแหน่งของก้อน ก็มีความสำคัญ ที่จะสามารถช่วยบอกได้ว่า ก้อนที่พบนั้นน่าจะเป็นอะไร เช่นก้อนที่ใต้มุมขากรรไกรมักเป็นก้อนของต่อมน้ำลาย ก้อนที่ใต้ขากรรไกรอาจเป็นต่อมน้ำเหลือง หรือต่อมน้ำลาย ก้อนที่อยู่ในแนวกลางส่วนบนอาจเป็นก้อนที่เกิดโดยกำเนิด ก้อนในตำแหน่งแนวกลางส่วนล่างน่าจะเป็นก้อนของต่อมไทรอยด์ การหมั่นตรวจตราร่างกายด้วยตนเองอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และหากพบก้อนที่น่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์หู คอ จมูกเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

14 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคไต

21 สิงหาคม 2556 6.853

การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคไต และโรคทางเดินปัสสาวะมักจะทำเพื่อวินิจฉัยโรคไตวาย หรือความผิดปกติของไตอื่น ๆ เช่น เมื่อมีอาการบวม การตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของไตอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ หรืองดอาหารก่อนเจาะเลือด

มะเร็งปากมดลูก

8 มีนาคม 2556 6.483

มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ภัยร้ายแอบแฝง ฝันร้ายของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ คุณทราบหรือไม่ มะเร็งร้ายกำลังคุกคามคุณอยู่ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง มะเร็งร้าย ภัยแอบแฝง กำลังคุกคามชีวิตคุณ?

เชื้อไวรัสเอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 7.280

เชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจพบครั้งแรกในเลือดของผู้ป่วยชาวคองโกในปี 1959 ปัจจุบันพบว่า เชื้อไวรัสเอชไอวีที่สำคัญ มีเพียงสองชนิด คือ HIV type 1 (HIV-1) และ HIV type 2 (HIV-2) จากการศึกษาจีโนมของไวรัสเอชไอวีทั้งสองชนิด ย้อนหลังไปหลายสิบปี พบว่า HIV-1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ