โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,797 Views

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว
 
ข้อแนะนำนี้ขอแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ สิ่งที่ท่านควรทำ และสิ่งที่ท่านไม่ควรทำสิ่งที่ท่านไม่ควรทำคือ
 
1. ท่านไม่ควรเก็บยาที่เลิกใช้มาเป็นเวลานานเอาไว้ เพราะยาจะเสื่อมและยาบางตัวอาจมีฤทธิ์แทรกซ้อน ถ้ายาหมดอายุแล้ว ท่านควรเก็บเฉพาะยาที่ใช้ในปัจจุบัน และยาสามัญที่ใช้เป็นประจำ เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้และลดน้ำมูก เป็นต้น
2. อย่านำยาเก่ามาใช้ ในกรณีที่ท่านมีอาการแบบเดิมอีก เพราะอาการครั้งนี้อาจจะมีสาเหตุเหมือนเดิมหรือมีสาเหตุแตกต่างจากเดิมก็ได้ ยาเก่าอาจหมดอายุและมีผลเสียได้
3. อย่าหยุดรับประทานยาเองก่อนปรึกษาแพทย์ เพราะโรคบางอย่าง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจบางอย่าง ผู้ที่ได้รับการรักษาจะสบายดีจนบางครั้งคนไข้นึกว่าหายจากโรคแล้ว การหยุดยาจะทำให้โรคกำเริบขึ้น และบางโรคทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
4. อย่าเปลี่ยนซองหรือขวดที่ใส่ยาใหม่ ก่อนที่ท่านจะเขียนชื่อยาหรือวิธีรับประทานไว้ที่ข้างซองหรือขวดยาใหม่แล้วเท่านั้นเพราะอาจสับสนจำไม่ได้
5. อย่านำยาไปใว้ที่โต๊ะข้างเตียงนอน ยกเว้นยาที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะบางครั้งท่านง่วงนอนหรือไม่ยอมเปิดไฟ ท่านอาจหยิบยาผิดรับประทานเข้าไปได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

17 กุมภาพันธ์ 2557 203.038

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน เป็นปีที่จะเกษียณอายุของทางราชการ แต่ในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ปี แต่ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดความอ่าน การตัดสินใจยังดีอยู่

Telemedicine

6 มิถุนายน 2556 5.177

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่นับวันยิ่งจะทำให้ระบบต่างๆ พัฒนาก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้น

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

19 พฤศจิกายน 2556 13.269

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยประการสำคัญนอกเหนือจาก ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ