โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,775 Views

การใช้ยา : สิ่งที่ควรทำ

การใช้ยา : สิ่งที่ควรทำ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูล และคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว
 
ข้อแนะนำนี้ขอแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักคือ สิ่งที่ท่านควรทำและสิ่งที่ท่านไม่ควรทำสิ่งที่ท่านควรทำ คือ
 
1. เมื่อไปพบแพทย์ ท่านควรแจ้งรายชื่อยาที่ท่านรับประทานอยู่เป็นประจำ ให้แพทย์ทราบหรืออาจนำซองยาไปด้วยก็ได้ เพื่อป้องกันการให้ยาซ้ำซ้อน หรือยาที่อาจต้านฤทธิ์หรือเสริมฤทธิ์กัน
2. ยาบางอย่างจำเป็นต้องรับประทานติดต่อกันให้ครบ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องรับประทานให้หมด ท่านอาจถามแพทย์ผู้รักษากรณีที่ท่านไม่แน่ใจ
3. เมื่อท่านรับยามาแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นชื่อของท่าน วิธีรับประทานยาที่ข้างซองบอกไว้ชัดเจนหรือไม่
4. ท่านอาจใช้วิธีจดเพื่อช่วยจำว่าในแต่ละวัน มียาก่อนอาหาร หลังอาหาร ก่อนนอน หรือทานเฉพาะเวลาอะไรบ้าง เวลาที่แพทย์แนะนำให้ทานมีส่วนสำคัญมาก เพราะยาบางอย่างดูดซึมได้ดี สัมพันธ์กับความเป็นกรดหรือด่างในกระเพาะอาหาร ยาบางอย่างมีอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้ ถ้าทานขณะที่ท้องว่าง ดังนั้นการรับประทานยาให้ตรงเวลาตามแพทย์สั่งจึงมีความสำคัญที่ไม่ควรละเลย
5. การจัดยาที่ต้องรับประทานเอาไว้ในกล่อง หรือซองแยกแต่ละมื้อไว้ในพร้อม ตลอดทั้งวัน พร้อมเขียนข้อความไว้ให้ชัดเจนจะช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้ยาสมุนไพร / ยาแผนโบราณ

6 มิถุนายน 2556 5.529

เมื่อพูดถึงสมุนไพร เรามักจะนึกถึงไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค แต่โดยแท้จริงแล้วสมุนไพรมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ทางโรคมะเร็งหลายประการ

กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)

6 มิถุนายน 2556 3.807

กล่องเสียงอักเสบอาจ เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย วัณโรค เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการใช้เสียงมากเกินไปเช่น ตะโกน ตะเบ็ง ร้องเพลงนานๆ โดยทั่วไปผู้ป่วยมักมีอาการระคายเคืองในคอ เจ็บคอ เสียงแหบ หรือพูดไม่มีเสียง อาจมีอาการไอหรือเสมหะร่วมด้วย

กัญชา

7 มิถุนายน 2556 48.596

กัญชา (cannabis)เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน พบหลักฐานว่ามีการปลูกกัญชากันมานานกว่า 10,000 ปี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ