โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 5,309 Views

การใช้ยาสมุนไพร / ยาแผนโบราณ

การใช้ยาสมุนไพร / ยาแผนโบราณ

เมื่อพูดถึงสมุนไพร เรามักจะนึกถึงไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค แต่โดยแท้จริงแล้วสมุนไพรมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ทางโรคมะเร็งหลายประการคือ สมุนไพรที่ก่อโรคมะเร็ง สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร สมุนไพรป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง การวิจัยและพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้ข้อมูลมากมายที่จะก่อประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งหมายถึงสามารถให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้รู้จักหลีกเลี่ยงการบริโภคสารก่อมะเร็งจากสมุนไพร เช่น หมาก พลู เฟิร์นบางชนิดและหัวปรงเป็นต้น ให้รู้จักบริโภคอาหารสมุนไพรที่มีสารป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ ผัก ผลไม้ ธัญญพืช ที่ประกอบด้วยวิตามินซี วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน กากใยอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปาดมดลูก ลำไส้ใหญ่และเต้านม นอกจากนั้นสมุนไพรอีกจำนวนมากที่ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งก็ถูกนำมาวิเคราะห์วิจัย ทั้งในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง และในผู้ป่วย จนสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งทางเคมีบำบัด เช่น ต้นแพงพวยฝรั่งและต้นยิว เป็นต้น สมุนไพรไทยหลายชนิดและที่ใช้เป็นตำรับยารักษาโรคมะเร็งอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น ทองพันชั่ง ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร หญ้าปีกไก่ดำ รวมไปถึงเห็ดหลินจือ เรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรกับโรคมะเร็งมีข้อมูลที่น่าสนใจติดตาม แม้จะไม่ได้ลงในรายละเอียด ณ ที่นี้ แต่ก็คงจะเห็นด้วยว่าสมุนไพรมีบทบาทต่อมนุษย์ไม่น้อย รายละเอียดต่าง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและค้นคว้า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นะคะ

สำหรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร ที่มีการโฆษณาว่าได้ผลดีในการรักษาโรคมะเร็ง ขอให้ท่านพิจารณาให้ดีว่าน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดใด อยู่ในขั้นใด

ขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นในแพทย์แผนปัจจุบันเสียก่อน และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามจากแพทย์ผู้รักษาเพิ่มเติมต่อไปนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของไต

22 สิงหาคม 2556 48.227

ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วเหลือง ขนาดเท่ากำปั้น คนปกติมีไต 2 ข้างวางอยู่บริเวณกลางหลังข้างละ 1 อัน โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหลังใต้ต่อกระดูกชายโครง บริเวณบั้นเอว ไตเปรียบเสมือนเครื่องกรองชนิดพิเศษที่มีความมหัศจรรย์และมีจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต

เกลือแร่ : มีในอาหารประเภทใด

6 มิถุนายน 2556 1.765

เนื่องจากเกลือแร่มีมากมายหลายชนิด เพื่อให้ท่านได้เข้าใจพอที่จะเลือกอาหารที่มีเกลือแร่ที่ท่านสนใจ หรือมีความสงสัย เราขอแนะนำอาหารที่มีเกลือแร่ ที่เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นส่วนใหญ่

อาหารสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

5 มิถุนายน 2556 3.063

เพื่อให้ท่านที่ต้องการลดน้ำหนัก มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก ดังนี้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ