โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 28 ก.พ. 57 4,988 Views

การเอ๊กซเรย์ฟัน

การเอ๊กซเรย์ฟัน 

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์ ซึ่งมี 2 ชนิด คือชนิดที่ถ่ายภาพรังสีในปาก มักจะเป็นฟิล์มเล็กๆ ใช้ตรวจดูปลายรากฟัน รูปร่างฟัน หรืออาจใช้เทคนิคการสบกัด (Bite wing ) เพื่อตรวจดูรอยผุด้านประชิด

ภาพรังสีอีกชนิดหนึ่งคือ ภาพรังสีนอกปาก ซึ่งมักใช้ฟิล์มขนาดใหญ่ ตรวจดูพยาธิภาพใหญ่ๆ เช่น ถุงน้ำขนาดใหญ่ เนื้องอก รอยหักของใบหน้าและขากรรไกร เป็นต้น

ทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ เทคนิคใดในผู้ป่วยรายใด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและต่อผู้ป่วยมากที่สุด และโดยคำนึงถึงอันตรายอันพึงจะเกิดจากรังสีด้วย เป็นต้นว่า ตัวผู้ป่วยอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ ในระยะ 3 เดือนแรก ก็มักจะพิจารณาเลื่อนการถ่ายพยาธิไปก่อน หรือมิฉะนั้นก็จะสวมเสื้อตะกั่วกันรังสีให้ เป็นต้น

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร

2 สิงหาคม 2556 6.465

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร เชื้อ แบคทีเรีย "เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร" (Helicobacter pylori) เข้าสู่กระเพาะได้โดยการกลืนเข้าไป หรือขย้อนเชื้อจากลำไส้มาอยู่ในกระเพาะอาหาร

โรคเมอร์ส !! ระบาดเข้ามาใกล้ ระวังไว้ก่อน

23 มิถุนายน 2558 10.664

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้

การเคลือบหลุมร่องฟัน

27 กันยายน 2556 7.225

การป้องกันฟันผุในเด็กมีหลายวิธีประกอบกัน ทั้งส่วนที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานที่บ้าน ได้แก่ การดูแลให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารเช้าและก่อนนอนให้สะอาด การควบคุมการรับประทานขนมหวานให้เหมาะสม การรับประทานฟลูออไรด์เสริมตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เป็นต้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ