โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 21 พ.ค. 57 4,004 Views

การเล่นกีฬาในเด็ก

การเล่นกีฬาในเด็ก

การเล่นกีฬาในเด็กเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพทางกายดีแล้ว สุขภาพจิตจะดีตามไปด้วย ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬาแต่ละอย่าง รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับชนิดของกีฬาที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น ชกมวย ยกน้ำหนัก ซึ่งอาจมีผลต่อลักษณะโครงสร้าง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ แต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามออกมาอย่างชัดเจนว่าห้ามเด็กเล่น

สำหรับการเล่นกีฬาในเด็กวัย 1-10 ปี เป็นการส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ใช้ความสัมพันธ์ของสายตา มือ เท้า เล่นเป็นหมู่คน คณะ และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ได้แก่ วิ่ง ว่ายน้ำ กายบริหาร เกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับการเล่นกีฬาในเด็กวัย 11-16 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายให้มีน้ำใจเป็นน้ำกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ มีทั้งการเล่นเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีม กีฬาที่แนะนำได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ เทนนิส แบดมินตัน เป็นต้น

การส่งเสริมการเล่นกีฬาในเด็ก ควรจะควบคู่ไปกับการส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ ควรดื่มนมทุกวัน วันละ 1 - 2 แก้ว การพักผ่อนก็ควรให้เพียงพอตามวัย จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลิ่นปาก

27 กันยายน 2556 7.666

สาเหตุของกลิ่นปาก ส่วนใหญ่เกิดจากเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟัน บริเวณที่ทำความสะอาดได้ยาก หรือในรูฟันผุ ซึ่งจะมีเศษอาหารเน่าอยู่ รวมทั้งแผ่นคราบฟันและหินปูนที่อยู่รอบๆ ฟัน ซึ่งเป็นที่เก็บกักและสะสมเชื้อโรคต่างๆ บางคนพบว่าเหงือกเป็นหนองจากโรคปริทันต์

สเต็มเซลล์แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไร

7 มิถุนายน 2556 3.671

สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า การที่สเต็มเซลล์แบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ที่เหมือนเดิมทุกประการได้เป็นระยะเวลาที่นานมาก

การดูแลตัวเมื่อเป็นโรคตับ

8 มีนาคม 2556 8.813

ตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น สร้างพลังงาน หรือสร้างสารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย เช่น น้ำดี วิตามิน สารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว ขจัดสารพิษ จำพวกสารเคมี ยา หรือฮอร์โมน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ