โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,860 Views

การเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม

การเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม

การออกกำลังกายที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับตัวเราควรจะเป็น การออกกำลังกายที่เรามีความพอใจที่จะทำ และสามารถที่จะทำได้อย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ การออกกำลังกายจะต้องเป็นสิ่งที่ตัวเราต้องการทำ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำ

คำแนะนำต่อไปนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะบางประการในการเลือกวิธีการออกกำลังกาย สำหรับตัวท่าน

เริ่มต้นออกกำลังกายด้วยวิธีใดก็ได้ที่ท่านชอบ อาจใช้เวลาไม่มากในครั้งแรกๆ จนกระทั่งใน 1 วัน ควรออกกำลังกาย 15-30 นาที และ 3-4 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ท่านต้องไม่ลืมการอบอุ่นร่างกายและการคลายตัวของกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกครั้ง

หากท่านไม่ชอบการออกกำลังกายที่เป็นกีฬาที่ต้องแข่งขันซึ่งกันและกัน ท่านอาจจะเลือก การเดิน การวิ่ง การขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำก็ได้ นอกจากนี้กิจวัตรประจำวันบางอย่าง ก็มีส่วนช่วยในเรื่องการออกกำลังกาย เช่น การขึ้นลงบันไดแทนที่จะใช้ลิฟท์ การเดินหรือ การขี่จักรยานไปทำงาน การเดินเข้าซอยหรือไปซื้อของ โดยไม่ต้องอาศัยรถยนต์ หรือการดูแลต้นไม้ในคนสูงอายุ

หากท่านมีจุดประสงค์ในการลดน้ำหนักด้วย ท่านต้องไม่หักโหมที่จะลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว ปกติการลดน้ำหนักใน 1 สัปดาห์ไม่ควรเกิน 1% ของน้ำหนักตัว ท่านต้องค่อยๆ เพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายทีละน้อย โดยเพิ่มทั้งความหนัก ความนาน และความบ่อยโดยเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

คาร์โบไฮเดรต : มีในอาหารประเภทใด?

6 มิถุนายน 2556 6.105

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานที่สำคัญแก่เรา เพราะมีราคาถูกกว่าโปรตีนและไขมัน เราสามารถแบ่งคาร์โบไฮเดรตตามแหล่งที่มาได้ดังนี้

การสวนปัสสาวะทิ้งด้วยตนเองในผู้หญิง

22 สิงหาคม 2556 17.204

เริ่มแรกเรามาทำความรู้จักอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะกันก่อน ระบบทางimageเดินปัสสาวะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วนด้วยกันคือ

โรคติดเชื้อ HIV

8 สิงหาคม 2556 3.975

โรคติดเชื้อไวรัสเฮชไอวี Human Immunodeficiency Virus (HIV) และโรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการตายของประชากรอายุ 20 ถึง 50 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ