โพสต์ 27 ก.ย. 56 ปรับปรุง 28 ก.พ. 57 2,751 Views

การเลือกทันตแพทย์

การเลือกทันตแพทย์

การที่คุณได้มอบหมายการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับทันตแพทย์ สิ่งที่สำคัญจึงอยู่ตรงที่คุณได้เลือกทันตแพทย์ได้ถูกต้อง คุณเองมักต้องการทันตแพทย์ที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นสุขสบาย แต่คุณจะหาอย่างที่คุณต้องการได้อย่างไร คุณสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้จากสมาคมทันตแพทย์ หรือถามจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มของแพทย์ที่รับรอง ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องฟันเรียงตัวไม่ดี ภาวะโรคเหงือก หรือปัญหาอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบพิเศษจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์จัดฟันผู้ซึ่งทำหน้าที่ปรับ จัดตำแหน่งของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทันตแพทย์รักษารากฟันจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องโรคของโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์โรคเหงือกจะทำหน้าที่รักษาเรื่องโรคเหงือก และเนื้อเยื่อต่าง ๆ รอบ ๆ ฟัน โปรดระลึกไว้เสมอว่า การมาพบทันตแพทย์เป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นจึงควรเลือกทันตแพทย์ที่ท่านมั่นใจ และเหมาะสมกับปัญหาที่ท่านมีอยู่ ซึ่งบางครั้งกระทำค่อนข้างยาก ดังนั้น ท่านควรปรึกษา และรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ที่ดูแลท่านจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

159 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร

6 มิถุนายน 2556 3.283

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารนับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและสีสัน วัสดุที่นำมาผลิตมีหลายชนิด และมีระดับคุณภาพต่าง ๆ กัน

เครื่องไตเทียมช่วยฟอกเลือด

21 สิงหาคม 2556 16.936

นำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผ่านเข้าเครื่องไตเทียม แล้วให้เครื่องทำการฟอกเลือดเหมือนกับไตที่ทำหน้าที่ตามปกติ โดย ปกติแล้วไตมีหน้าที่หลักๆ คือ กำจัดของเสีย และปรับระดับเกลือแร่รวมทั้งสมดุลของสารน้ำในร่างกาย เมื่อเครื่องไตเทียมทำหน้าที่ฟอกเลือดแล้ว จึงนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยในระบบที่ปราศจากการปนเปื้อน

โรคไขข้อพาลินโดรมิก (Palindromic Rheumatism)

3 สิงหาคม 2556 7.613

โรคไขข้อพาลินโดรมิก (Palindromic Rheumatism) หรือเรียกย่อๆ ว่า PR เป็นโรคข้ออักเสบชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุโดยพบว่ามีข้ออักเสบเป็นๆ หายๆ แต่ละครั้งไม่เกิน 2 วันอาการข้ออักเสบอาจเป็นได้ทั้งข้อเล็ก และข้อใหญ่ครั้งแรกๆอาจเป็นเพียงข้อเดียว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ