โพสต์ 27 ก.ย. 56 ปรับปรุง 28 ก.พ. 57 2,514 Views

การเลือกทันตแพทย์

การเลือกทันตแพทย์

การที่คุณได้มอบหมายการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับทันตแพทย์ สิ่งที่สำคัญจึงอยู่ตรงที่คุณได้เลือกทันตแพทย์ได้ถูกต้อง คุณเองมักต้องการทันตแพทย์ที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นสุขสบาย แต่คุณจะหาอย่างที่คุณต้องการได้อย่างไร คุณสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้จากสมาคมทันตแพทย์ หรือถามจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มของแพทย์ที่รับรอง ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องฟันเรียงตัวไม่ดี ภาวะโรคเหงือก หรือปัญหาอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบพิเศษจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์จัดฟันผู้ซึ่งทำหน้าที่ปรับ จัดตำแหน่งของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทันตแพทย์รักษารากฟันจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องโรคของโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์โรคเหงือกจะทำหน้าที่รักษาเรื่องโรคเหงือก และเนื้อเยื่อต่าง ๆ รอบ ๆ ฟัน โปรดระลึกไว้เสมอว่า การมาพบทันตแพทย์เป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นจึงควรเลือกทันตแพทย์ที่ท่านมั่นใจ และเหมาะสมกับปัญหาที่ท่านมีอยู่ ซึ่งบางครั้งกระทำค่อนข้างยาก ดังนั้น ท่านควรปรึกษา และรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ที่ดูแลท่านจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

167 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

25 กันยายน 2556 6.615

มูล นิธิถันยรักษ์ ถือเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่ได้ตั้งขึ้นก่อนที่สมเด็จย่าจะเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ถือเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 271 ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ลาก่อน “โดฮา” เอเชี่ยนคัพ 2011

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.748

ลาก่อน “โดฮา” เอเชี่ยนคัพ 2011 “ญี่ปุ่นเป็นแชมป์” สัปดาห์ที่แล้ว ผมเก็บสิ่งละอันพันละน้อย มาเล่าสู่กันฟัง เป็นการ “เก็บตก” ข้อมูลที่ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว สัปดาห์นี้มีเพิ่มเติม

เนื้องอกมดลูก โรคที่พบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์

12 สิงหาคม 2558 5.418

เนื้องอกมดลูกสามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งของมดลูก ก้อนเนื้องอกสามารถเติบโตอย่างช้าๆ หรือรวดเร็วก็ได้ไม่แน่นอน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ