โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 6,107 Views

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังด้วยโลหะไททาเนียม

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังด้วยโลหะไททาเนียม

 ข้อกระดูกสันหลังที่จำเป็นต้องได้รับการเชื่อมให้ติดกันมักจะทำการเชื่อมข้อกระดูกสันหลังภายหลังการผ่าตัด เพื่อขยายช่องทางออกของท่อกระดูกสันหลังการเชื่อมข้อในอดีต เราทำการโรยชิ้นกระดูก (Bone graft)ไปบนกระดูกที่ผ่าตัดไว้เพื่อทำให้เกิดการติดกันของข้อกระดูกสันหลังในแต่ละระดับเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า การเชื่อมข้อโดยไม่ทำให้ข้ออยู่นิ่งนั้นอัตราการประสบความสำเร็จของการติดกันของข้อมีไม่สูงมากนักและเมื่อข้อกระดูกสันหลังไม่มีการเชื่อมต่อกันจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในอนาคต อาทิเช่น การเกิดข้อกระดูกสันหลังหลวมการเกิดข้อกระดูกสันหลังทรุดตามมาในอนาคต

มีการค้นคิดโลหะตระกุลไทเทเนียมเพื่อเพิ่มอัตราการเชื่อมติดของกระดูกสันหลังเกิดขึ้นเราเรียกโลหะชนิดนี้ว่า เพดดิคัลสกรู (Pedicle screws) ซึ่งทำให้อันตราการเชื่อมต่อของข้อกระดูกสันหลังสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปัจจุบันลดปัญหาของข้อกระดูกสันหลังที่จะเคลื่อนหรือทรุดในอนาคตได้เป็นอย่างดีทำให้อัตราการเชื่อมติดของกระดูกสันหลังสูงขึ้นได้อย่างชัดเจนเกิน 90 % โลหะที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้นิยมใช้โลหะไทเทเนียม เนื่องจากมีความแข็งแรงและเป็นโลหะที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายโลหะไทเทเนียมสามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นปัจจุบันการผ่าตัดข้อกระดูกสันหลังมีความนิยมที่จะใช้โลหะไทเทเนียมในการเชื่อมข้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตามการเชื่อมข้อที่จะได้ผลดี จำเป็นที่จะต้องทำโดยศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่เชี่ยวชาญ เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการใส่สกรู เข้าไปใกล้กับที่เป็นเส้นประสาทโลหะไทเทเนียมที่ใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบหลายยี่ห้อทั้งทำในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์และผู้ป่วยที่จะเลือกใช้โลหะไทเทเนียมประเภทใดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการรักษา

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

25 กันยายน 2556 6.192

การ ตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งในสุภาพสตรีทุกคน ตั้งแต่วัยสาวเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต เพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วเท่าใด การรักษาย่อมได้ผลดีเท่านั้น ผู้หญิงทุกคนควรฝึกหัดคลำเต้านมตนเองทุก 1 เดือน

อาการปวดจากการกดทับเส้นประสาทแบบไซอาติก

3 สิงหาคม 2556 40.330

เส้นประสาทไซอาติก เป็นเส้นประสาทขนาดใหญ่ที่วิ่งจากกระดูกสันหลังส่วนเอวไปเลี้ยงความรู้และกล้ามเนื้อของขา 2 ข้าง อาการปวดร้าวที่วิ่งไปตามเส้นประสาท Sciatic นี้ เราเรียกว่า อาการปวดแบบ Sciatic หรือ Sciatica pain ซึ่งพบบ่อยว่าเกิดจากการกดทับรากประสาทไขสันหลัง

มาตรการป้องกัน “หัวใจวาย” ในสนามฟุตบอลโลก

17 มิถุนายน 2556 6.534

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นเกมส์อันยิ่งใหญ่สุดยอดของคนทั่วโลกที่จะเฝ้าติดตามอย่างใจจดใจจ่อ ตลอดเวลา 1 เดือนเต็มระหว่าง 9 มิ.ย. – 9 กค. 2549 ที่ประเทศเยอรมัน ที่จะมีการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ