โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 5,600 Views

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังด้วยโลหะไททาเนียม

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังด้วยโลหะไททาเนียม

 ข้อกระดูกสันหลังที่จำเป็นต้องได้รับการเชื่อมให้ติดกันมักจะทำการเชื่อมข้อกระดูกสันหลังภายหลังการผ่าตัด เพื่อขยายช่องทางออกของท่อกระดูกสันหลังการเชื่อมข้อในอดีต เราทำการโรยชิ้นกระดูก (Bone graft)ไปบนกระดูกที่ผ่าตัดไว้เพื่อทำให้เกิดการติดกันของข้อกระดูกสันหลังในแต่ละระดับเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า การเชื่อมข้อโดยไม่ทำให้ข้ออยู่นิ่งนั้นอัตราการประสบความสำเร็จของการติดกันของข้อมีไม่สูงมากนักและเมื่อข้อกระดูกสันหลังไม่มีการเชื่อมต่อกันจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในอนาคต อาทิเช่น การเกิดข้อกระดูกสันหลังหลวมการเกิดข้อกระดูกสันหลังทรุดตามมาในอนาคต

มีการค้นคิดโลหะตระกุลไทเทเนียมเพื่อเพิ่มอัตราการเชื่อมติดของกระดูกสันหลังเกิดขึ้นเราเรียกโลหะชนิดนี้ว่า เพดดิคัลสกรู (Pedicle screws) ซึ่งทำให้อันตราการเชื่อมต่อของข้อกระดูกสันหลังสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปัจจุบันลดปัญหาของข้อกระดูกสันหลังที่จะเคลื่อนหรือทรุดในอนาคตได้เป็นอย่างดีทำให้อัตราการเชื่อมติดของกระดูกสันหลังสูงขึ้นได้อย่างชัดเจนเกิน 90 % โลหะที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้นิยมใช้โลหะไทเทเนียม เนื่องจากมีความแข็งแรงและเป็นโลหะที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายโลหะไทเทเนียมสามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นปัจจุบันการผ่าตัดข้อกระดูกสันหลังมีความนิยมที่จะใช้โลหะไทเทเนียมในการเชื่อมข้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตามการเชื่อมข้อที่จะได้ผลดี จำเป็นที่จะต้องทำโดยศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่เชี่ยวชาญ เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการใส่สกรู เข้าไปใกล้กับที่เป็นเส้นประสาทโลหะไทเทเนียมที่ใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบหลายยี่ห้อทั้งทำในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์และผู้ป่วยที่จะเลือกใช้โลหะไทเทเนียมประเภทใดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการรักษา

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดคอ

6 มิถุนายน 2556 4.200

คนทั่ว ๆ ไปที่ไม่เคยมีอาการปวดคอ มักจะไม่ให้ความสำคัญแก่ส่วนคอมากนัก ทั้ง ๆ ที่ คอเป็นอวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองไขสันหลัง เส้นประสาทต่าง ๆ ที่ออกจากสมอง หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง รวมทั้งทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของกะโหลก และมันสมอง

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ (atopic dermatitis)

15 กุมภาพันธ์ 2557 305.162

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ (atopic dermatitis) เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อ มักเริ่มพบในวัยเด็ก โดยพบประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวได้ถึงร้อยละ 70 เช่น ประวัติว่าพ่อแม่เป็นหืดหอบ ลมพิษ หรือน้ำมูกไหลเพราะแพ้อากาศ

ลูกปัดเข้าจมูก (Foreign bodies in nose)

6 มิถุนายน 2556 11.643

สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก มักเกิดในเด็กเล็กๆ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หยิบสิ่งของใกล้ตัวชิ้นเล็กๆ ยัดเข้าจมูก เช่นลูกปัด เมล็ดถั่ว ยางลบ เป็นต้น แต่เหตุการณ์สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกบางครั้งก็อาจเกิดกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน เช่น สำลักน้ำแล้วเศษดินเศษทรายเข้าจมูก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ