โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,998 Views

การส่องกล้องดูข้อต่อต่างๆ

การส่องกล้องดูข้อต่อต่างๆ

วิวัฒนาการทางการแพทย์ของวิชาออร์โธปิดิกส์ ที่มีส่วนสำคัญมากในการให้การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ ได้แก่การใช้กล้องส่องดูข้อต่อต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจดูภายในข้อ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟทิค ภาพที่เห็นมาขยายใหญ่ผ่านทางจอโทรทัศน์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิคส์จะใช้กล้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าดินสอ ใส่เข้าไปในข้อ โดยผ่าตัดแผลขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร แทนที่จะเป็น 10 เซนติเมตร เหมือนการผ่าตัดทั่วๆ ไป ข้อที่ทำกันบ่อยๆ คือข้อเข่า ข้อไหล่ และในปัจจุบันข้อต่อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อนิ้วมือ ก็มีการส่องกล้องที่มีขนาดเล็กลงไปได้เช่นเดียวกัน
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้กล้องส่องดูข้อต่อต่างๆ คือ
1. เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในข้อได้เช่นเดียวกับการผ่าตัดชนิดเปิดเห็นข้อด้วยตาเปล่า
2. สามารถใช้ในการรักษาโรคที่มีความผิดปกติภายในข้อบางโรค เมื่อรักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้น เช่นเยื่อหุ้มข้ออักเสบ หรือข้อต่อเสื่อมทำให้ผิวข้อไม่เรียบ อาจใช้การส่องกล้อง และใช้อุปกรณ์ผ่าตัดตกแต่งให้ผิวข้อเรียบขึ้นได้
3. กรณีข้อต่อได้รับการบาดเจ็บ แล้วมีความผิดปกติของหมอนรองกระดูกในเข่า หรือของเอ็นในหัวไหล่ หรือเอ็นในข้อเข่าขาด ในปัจจุบันสามารถใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อตรวจสอบ และให้การรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องได้โดยไม่ยุ่งยาก
4. กรณีมีเศษกระดูกหรือกระดูกอ่อนที่เป็นผลจากการเสื่อมของผิวข้อต่อกระดูก แล้วมีการหลุด ออกมาอยู่ภายในข้อ สามารถเอาออกมาได้โดยการส่องกล้องและคีบออกมา หรือกรณีสงสัยส่วนใดภายในข้อผิดปกติ สามารถที่จะตัดชิ้นเนื้อเอาไปตรวจได้
5. การฟื้นฟูสมรรรถภาพของข้อต่อภายหลังการผ่าตัดโดยใช้กล้อง ใช้เวลาสั้น คนไข้สามารถกลับ ไปสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคพิษสุราเรื้อรัง

7 มิถุนายน 2556 3.485

ในปัจจุบันโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นปัญหาของสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์เพื่อการสังคม เพื่อสนุกสนานรื่นเริง เพื่อการเฉลิมฉลองในทุกโอกาส

การเลือกทันตแพทย์

27 กันยายน 2556 2.692

การที่คุณได้มอบหมายการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับทันตแพทย์ สิ่งที่สำคัญจึงอยู่ตรงที่คุณได้เลือกทันตแพทย์ได้ถูกต้อง

ผู้ป่วยเบาหวานกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

2 พฤศจิกายน 2559 2.769

เมื่อฤดูหนาวเริ่มมาเยือน นอกจากกาศหนาวเย็นที่ทุกคนรอคอยแล้ว หนึ่งในโรคที่มักจะมาพร้อมหน้าหนาวคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus)

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ