โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,994 Views

การล้างโพรงจมูก

การล้างโพรงจมูก

การล้างโพรงจมูก เป็นการชะล้างมูกเขียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้เอง ทำให้โพรงจมูกสะอาด อาการหวัดเรื้อรังดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการคัดแน่นจมูก บรรเทาอาการระคายเคืองในจมูกนอกจากนี้ยังช่วยให้การระบายหนองออกจากไซนัสดีขึ้น ป้องกันการลุกลามของเชื้อโรคจากจมูกและไซนัสไปสู่ปอด ช่วยลดจำนวนเชื้อโรค ของเสียสารก่อภูมิแพ้ และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้

วิธีฉีดน้ำเกลือให้แหงนหน้าเล็กน้อย สอดปลายกระบอกฉีดยาหรือลูกยางแดงเข้าไปในรูจมูกข้างที่จะล้างโดยวางปลายกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบนจากนั้นให้กลั้นหายใจแล้วฉีดน้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูกครั้งละ 5 ซีซีหลังจากนั้นให้สั่งน้ำมูกออกทันทีโดยสั่งน้ำมูกพร้อม ๆ กันทั้งสองข้างไม่ต้องอุดรูจมูกอีกข้างหนึ่ง

 

ไม่ควรกลั้นหายใจเพื่อกักน้ำเกลือให้ค้างในจมูกนาน บ้วนน้ำเกลือและน้ำมูกส่วนที่ไหลลงคอทิ้ง บ้วนเสมหะในคอออกให้หมดทำเช่นนี้ซ้ำหลาย ๆ ครั้งในรูจมูกแต่ละข้างจนไม่มีน้ำมูกทั้งนี้ต้องล้างอุปกรณ์ที่ใช้ล้างโพรงจมูกให้สะอาดหลังการใช้ทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน ล้างด้วยน้ำประปาจนหมดน้ำสบู่ แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง

 

อาการคัดจมูกเป็นอาการที่พบบ่อยมาก พอๆ กับอาการน้ำมูกไหลอาการคัดจมูกเป็นอาการที่พบได้ในโรคต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับจมูก เช่น การติดเชื้อหวัด โรคภูมิแพ้ที่จมูก ไซนัสอักเสบริดสีดวงจมูก เป็นต้นความรุนแรงของอาการคัดจมูกสามารถประเมินได้จากคำบอกเล่าของผู้ป่วยร่วมกับการส่องตรวจจมูกและการวัดการผ่านของอากาศจากจมูกซึ่งในทางปฏิบัติไม่ค่อยได้ทำในการตรวจวินิจฉัยและไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด ผู้ป่วยบางรายจมูกบวมมากจนไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ ก็จะใช้ปากหายใจแทนแต่ผู้ป่วยก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร บางรายจมูกบวมนิดหน่อยแต่ผู้ป่วยกลับทนอาการนี้ไม่ได้

 

การใช้ยาหอมระเหยสูดดม เช่นยาดม ยาหม่อง ยาที่มีส่วนผสมของเมนทอล การบูร ซาลิไซเลตสารระเหยเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยที่สูดดมมีความรู้สึกว่าทางเดินหายใจเย็นและโล่งมากขึ้น แต่เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้น ถ้าตรวจจริงๆในทางวิทยาศาสตร์ปริมาณของอากาศที่ผ่านจมูกและแรงต้านทานของอากาศที่ผ่านเข้าออกจะมีปริมาณเท่าเดิม ถ้าสูดดมมาก ๆสารเหล่านี้ก็จะสามารถก่อความระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจได้เช่นกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการปวดแขนจากกล้ามเนื้อคอ หนีบเส้นประสาท

3 สิงหาคม 2556 15.447

อาการปวดแขนที่ร้าวจากบริเวณคอไปไหล่ และไปปลายแขนนั้น โรคที่พบบ่อย คือ การกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคออย่างไรก็ตามอาการปวดแขนที่ร้าวมาตามเส้นประสาทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันยังสามารถเกิดจากกล้ามเนื้อคอหนีบทับเส้นประสาทได้

Computer Asist Surgery TKR

27 สิงหาคม 2556 2.183

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยที่มีขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงแต่มีความแม่นยำมากขึ้น

วงจรการติดต่อข้ามชนิดสัตว์ (cross-species infection)

1 สิงหาคม 2556 2.655

วงจรการติดต่อข้ามชนิดสัตว์ (cross-species infection) ของเชื้อไข้ไวรัสหวัดนก ตามปกติในสัตว์ปีกจะพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด H1-H15 และ N1-9 ซึ่ง H และ N สามารถจับคู่ผสมกัน แต่ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคค่อนข้างจะจำกัด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ