โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,780 Views

การล้างจมูก

การล้างจมูก

ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการของโรคภูมิแพ้ หรือไซนัสอักเสบ แพทย์อาจแนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  ลดอนุภาคต่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในจมูก

2.  ลดความข้นเหนียวของสารคัดหลั่งจากจมูก และโพรงไซนัส

3.  ลดการเกาะติดของคราบเลือดเก่าในโพรงจมูกหลังการผ่าตัดจมูกและไซนัส

4.  เพื่อช่วยให้เสมหะ-น้ำมูกเคลือบตัวได้ดีขึ้น (Improving Cilialy Function)

ในการล้างจมูกนิยมใช้น้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% เนื่องจากไม่มีความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อบุจมูก วิธีล้างจมูกให้รินน้ำเกลือใส่แก้วน้ำที่สะอาดครั้งละ 40 – 50 CC. จากนั้นใช้ไซริงค์ (Syring) ฉีดยาขนาด 10CC. หรือ 20CC. ดูดน้ำเกลือจากแก้วมาฉีดล้างในจมูกโดยอยู่ในท่าก้มศีรษะแและอ้าปากเพื่อให้น้ำเกลือไหลออกทางปากและจมูกได้ความบ่อยในการล้างจมูกแตกต่างกันในแต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่จะล้างจมูกวันละ 1 -2 ครั้ง

ข้อควรระวัง

·     อุปกรณ์ที่ใช้ต้องทำความสะอาดให้ดีหลังใช้ ไซริงค์ (Syring) ต้องถอดล้างและผึ่งให้แห้ง

·     ห้ามดูดน้ำเกลือจากขวดโดยตรงมาล้างที่จมูก เพราะจะทำให้มีการปนเปื้อนได้

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หยุดออกกำลังกายทันทีในกรณีใดบ้าง?

17 กุมภาพันธ์ 2557 5.793

ไม่ว่าท่าน จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพียงใด หรือท่านเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ตาม ท่านจะต้องทราบอาการที่อาจเกิดขึ้น กับตัวท่านเมื่ออยู่ในสภาวะที่ส่อแสดงถึงภยันตราย ที่อาจจะร้ายแรงและกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน

ชีววิทยาของเส้นประสาทไขสันหลัง

5 สิงหาคม 2556 3.729

ไขสันหลังที่อยู่ในกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทจากสมองไปยังร่างกายส่วนต่างๆเส้นประสาทรับความรู้สึกจากร่างกายส่วนต่างๆ ไปยังสมอง และเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังจะอยู่ภายในเยื่อหุ้มไขสันหลัง

โรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 6.100

โรคเอดส์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Acquired Immune Deficiency Syndrome มีชื่อโดยย่อว่า AIDS = เอดส์

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ