โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 3,018 Views

การร้อง 3 เดือน

การร้อง 3 เดือน

     หรือร้องร้อยวัน เป็นปัญหาที่พบได้ในช่วงทารกแรกเกิดจนถึง 6 สัปดาห์แรก ลักษณะการร้องแบบนี้ มักมีลักษณะเฉพาะคือ เด็กมีอาการปกติดีทุกอย่าง แต่แล้วอยู่ดีๆ เด็กก็ร้องกรีดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ โดยร้องอยู่นานประมาณ 15-20 นาที มักร้องเป็นเวลา โดยมากเป็นตอนเย็นหรือค่ำ เด็กจะร้องโดยที่พ่อแม่ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่หยุดโดยการให้นมกิน ไม่หยุดโดยการเห่กล่อม และไม่หยุดโดยการกินยาใด ๆ แต่เด็กจะหยุดของเด็กเองแล้วหลับไป พ่อแม่ที่มีลูกคนแรก จะตกใจกับภาวะนี้มาก และมักจะพาเด็กไปพบแพทย์ บางครั้งเมื่อไปถึงแพทย์ เด็กจะเลิกร้องและหลับไปแล้ว สาเหตุการร้อง 3 เดือน ยังไม่ทราบแน่นอน อาจเป็นสาเหตุมาจากลำไส้ของเด็กในระยะ 3 เดือนแรก ยังมีการบีบตัวไม่สมดุลย์กัน บางทฤษฏีคิดว่าเกิดจากมารดามีความเครียดกังวลตั้งแต่ตั้งครรภ์ ส่งผลไปที่การบีบตัวของลำไส้เด็ก บางทฤษฏีคิดว่าเกิดจากการแพ้นมวัว แต่อย่างไรก็ตามหลัง 3 เดือน อาการร้องไห้ก็จะทุเลาลง แล้วหายไปเองคำแนะนำต่อพ่อแม่ คือพยายามมองหาสาเหตุทั่ว ๆ ไปก่อน เช่นถ้าก้นแฉะควรเปลี่ยนผ้าอ้อม ถ้ามีอาการท้องอืด ควรอุ้มพาดบ่า แล้วเดินไปมาเพืพ่อให้เด็กเรอ อาจปลอบเด็กด้วยเสียงพลงเบาๆ ถ้าเมื่อยก็วางเด็กลงบ้าง พ่อแม่ไม่ควรเครียด กังวลมากโดยเฉพาะขณะอุ้มเด็กที่กำลังร้อง เพราะจะทำให้จับเด็กรุนแรงกว่าปกติ อาจส่งเด็กให้ผู้อื่นช่วยอุ้มบ้าง อย่างไรก็ตามถ้าอาการร้องรุนแรง ผิดสังเกตุ ควรนำเด็กไปหาแพทย์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบริการทางการแพทย์กีฬามหาวิทยาลัยโลก

1 กรกฎาคม 2556 3.846

ในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007) ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 ซึ่งหลายๆ ท่านบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีคนเข้าร่วมมากเป็นอันดับรองจากกีโอลิมปิกทีเดียว ดังนั้นการบริการทางการแพทย์ (Medical Services) สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ตาแดง

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.062

โรคตาแดง เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโดยตรง เช่น เล่นกับเด็กที่เป็นตาแดง ว่ายน้ำหรืออาบน้ำร่วมกันในโรงเรียนประจำ หรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยโรคตาแดง เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ยาหยอดตา แว่นตา เป็นต้น

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

27 สิงหาคม 2558 6.127

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ