โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 2,886 Views

การร้อง 3 เดือน

การร้อง 3 เดือน

     หรือร้องร้อยวัน เป็นปัญหาที่พบได้ในช่วงทารกแรกเกิดจนถึง 6 สัปดาห์แรก ลักษณะการร้องแบบนี้ มักมีลักษณะเฉพาะคือ เด็กมีอาการปกติดีทุกอย่าง แต่แล้วอยู่ดีๆ เด็กก็ร้องกรีดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ โดยร้องอยู่นานประมาณ 15-20 นาที มักร้องเป็นเวลา โดยมากเป็นตอนเย็นหรือค่ำ เด็กจะร้องโดยที่พ่อแม่ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่หยุดโดยการให้นมกิน ไม่หยุดโดยการเห่กล่อม และไม่หยุดโดยการกินยาใด ๆ แต่เด็กจะหยุดของเด็กเองแล้วหลับไป พ่อแม่ที่มีลูกคนแรก จะตกใจกับภาวะนี้มาก และมักจะพาเด็กไปพบแพทย์ บางครั้งเมื่อไปถึงแพทย์ เด็กจะเลิกร้องและหลับไปแล้ว สาเหตุการร้อง 3 เดือน ยังไม่ทราบแน่นอน อาจเป็นสาเหตุมาจากลำไส้ของเด็กในระยะ 3 เดือนแรก ยังมีการบีบตัวไม่สมดุลย์กัน บางทฤษฏีคิดว่าเกิดจากมารดามีความเครียดกังวลตั้งแต่ตั้งครรภ์ ส่งผลไปที่การบีบตัวของลำไส้เด็ก บางทฤษฏีคิดว่าเกิดจากการแพ้นมวัว แต่อย่างไรก็ตามหลัง 3 เดือน อาการร้องไห้ก็จะทุเลาลง แล้วหายไปเองคำแนะนำต่อพ่อแม่ คือพยายามมองหาสาเหตุทั่ว ๆ ไปก่อน เช่นถ้าก้นแฉะควรเปลี่ยนผ้าอ้อม ถ้ามีอาการท้องอืด ควรอุ้มพาดบ่า แล้วเดินไปมาเพืพ่อให้เด็กเรอ อาจปลอบเด็กด้วยเสียงพลงเบาๆ ถ้าเมื่อยก็วางเด็กลงบ้าง พ่อแม่ไม่ควรเครียด กังวลมากโดยเฉพาะขณะอุ้มเด็กที่กำลังร้อง เพราะจะทำให้จับเด็กรุนแรงกว่าปกติ อาจส่งเด็กให้ผู้อื่นช่วยอุ้มบ้าง อย่างไรก็ตามถ้าอาการร้องรุนแรง ผิดสังเกตุ ควรนำเด็กไปหาแพทย์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระวัง! เจ้ายุงร้าย ตัวอันตรายในหน้าฝน

24 มิถุนายน 2557 4.036

สภาพอากาศโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ดังปีที่ผ่านมาฤดูหนาวก็มีฝนตกหรือไม่ก็ร้อนอบอ้าว ฤดูร้อนกลับมีฝนตกหรือเกิดความกดอากาศสูงทำให้อากาศหนาวเย็นได้อีก บางวันหนักไปกว่านั้นมีทั้งร้อนฝนหนาวภายในวันเดียวกัน ร่างกายบางคนอาจรับการแปรปรวนของอากาศเช่นนี้ไม่ไหวทำให้เจ็บป่

ต้อกระจก

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.399

ต้อกระจกคือ สภาวะของแก้วตา หรือเลนส์ในลูกตา ไม่ใสเหมือนเดิม อาจจะขุ่นมัว มีผลทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเสื่อมสภาพตามวัย นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทก การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณตา หรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ และมีผลมาที่บริเวณตา เช่น เบาหวาน เป็นต้น

ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

21 สิงหาคม 2556 6.092

ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งที่มีเครื่องจักรทำ งานอยู่มากมาย เครื่องจักรแต่ละเครื่องก็ได้รับพลังงานจากสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ต่อมาจะมีของเสียที่เกิดขึ้นที่เป็นส่วนเกินจากการทำงานของเซลทั่วร่างกาย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ