โพสต์ 5 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,189 Views

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน (Balloon Sinuplasty)

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน (Balloon Sinuplasty)

เป็นการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยการใช้บอลลูนเพื่อไปขยายรูเปิดของโพรงอากาศไซนัส (คล้ายๆกับการใช้บอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ)เพื่อทำให้เกิดการระบายสารคัดหลั่ง หรือน้ำมูก น้ำหนอง จากโพรงอากาศไซนัสทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังได้

ขั้นตอนในการรักษาไซนัสด้วยบอลลูน

การรักษาไซนัสอักเสบด้วยบอลลูน สามารถทำได้โดยแพทย์หู คอ จมูก ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยการรักษาด้วยวิธีนี้มาแล้วเท่านั้น

·     ขั้นตอนที่ 1 แพทย์จะทำการใส่สายขดลวด ซึ่งเป็นสายนำเข้าไปในโพรงอากาศไซนัสโดยแพทย์จะทราบตำแหน่งที่ถูกต้องได้โดยการใช้เอ็กซเรย์ (Fluoroscope) ทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถขยายรูเปิดไซนัสได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

·     ขั้นตอนที่ 2 แพทย์ทำการใส่ Balloon ไปตามสายนำ โดยให้ตำแหน่งของบอลลูน อยู่ในตำแหน่งของ
รูเปิดของไซนัส แล้วจึงขยายบอลลูน เพื่อขยายรูเปิดไซนัสให้กว้างขึ้น

·     ขั้นตอนที่ 3 สายบอลลูนถูกดึงออก แพทย์จะใช้กล้องส่องตรวจ เพื่อให้แน่ใจว่ารูเปิดถูกทำให้กว้างขึ้นจริง ในบางกรณีอาจใช้น้ำฉีดล้างเพื่อทำความสะอาดในโพรงอากาศไซนัสด้วย

 

ประโยชน์ของการรักษาไซนัสด้วยบอลลูน

1.  ปลอดภัยและได้ผลดี ในขณะที่การผ่าตัดด้วยกล้อง มีความเสี่ยงเรื่องการเกิดอันตรายกับลูกตารวมทั้งฐานกระโหลกศีรษะทำให้เกิดการรั่วของน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังการรักษาด้วยบอลลูนสามารถหลีกเลี่ยงโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ไดและยังไม่มีรายงานโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง

2.  เป็นการรักษาแบบ Minimally Invasive วิธีนี้ ถือเป็นการรักษาโดยทำอันตรายกับเนื้อเยื่อโดยรอบน้อย ไม่มีการตัดเนื้อหรือกระดูกแต่อย่างใด

3.  ลดปริมาณการเสียเลือด เลือดที่ออกจากการรักษาด้วยบอลลูน จะน้อยมาก เมื่อเที่ยบกับการผ่าตัดธรรมดาและไม่จำเป็นต้องใส่ผ้าในช่องจมูกเพื่อห้ามเลือด (nasal packing) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นมากหลังให้การรักษา

4.  ระยะฟื้นตัวเร็ว หลังการรักษาด้วยบอลลูน ผู้ป่วยจะพักในโรงพยาบาลเพียง 1 วัน และเนื่องจากไม่ได้
เสียเลือดมาก จึงสามารถกลับไปมีกิจกรรมตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

5.  สามารถใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่นๆ ได้ การรักษาด้วยบอลลูน สามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัดอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาให้มากขึ้นได้

คำถามที่พบบ่อย

ไซนัสอักเสบ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนไทย และเมื่อเป็นแล้ว จะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง โดยมีผลทั้งทางด้าน
ร่างกาย ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งมีผลกับอารมณ์ด้วย

ไซนัสคืออะไร

 

ไซนัสคือโพรงอากาศซึ่งอยู่รอบจมูก โดยทั่วไป มีทั้งหมด 4 คู่ โพรงอากาศไซนัสทั้งหมดมีรูเปิดอยู่ในช่องจมูก ภายในโพรงอากาศไซนัสจะมีเยื่อบุซึ่งทำการสร้างเยื่อเมือก เพื่อทำความสะอาดไซนัสตลอดเวลาเยื่อเมือกเหล่านี้ จะไหลออกมาทางรูเปิดของไซนัสและถูกพัดไปรวมกันบริเวณลำคอหลังโพรงจมูกและจะถูกกลืนลงสู่กระเพาะอาหารต่อไป

ไซนัสอักเสบคืออะไร

ไซนัสอักเสบ คือการอักเสบของโพรงอากาศไซนัส โดยมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา

 

ขั้นตอนการเกิดไซนัสอักเสบ มักเริ่มมาจากการอุดกั้นรูเปิดของไซนัสทำให้การระบายของเมือกในโพรงอากาศไซนัสทำได้ไม่ดีและนำไปสู่การติดเชื้อในโพรงอากาศไซนัสต่อไป

อาการของไซนัสอักเสบ

·     อาการปวดตามตำแหน่งของโพรงอากาศไซนัส มักเป็นอาการปวดหนักๆ ตื้อๆ

·     คัดจมูก

·     น้ำมูกมีสีเขียวเหลืองไหลออกทางจมูก

·     เสมหะไหลลงคอมีสีเขียวสีเหลือง

·     จมุกได้กลิ่นน้อยลงหรือไม่ได้กลิ่น

·     ปวดศีรษะ

·     อ่อนเพลีย

ชนิดของไซนัสอักเสบ

ไซนัสอักเสบอาจเริ่มมาจากการเป็นหวัดธรรมดา หรือการเป็นโรคภูมิแพ้ หรือเยื่อบุจมูกอักเสบจากการได้รับ
สารระคายเคืองจากมลพิษ ต่อมาเมื่อมีการติดเชื้อแทรกซ้อนจากเชื้อแบคทีเรีย จึงทำให้เกิด ไซนัสอักเสบ
เฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็จะเกิดอาการอักเสบซ้ำๆ หรือมีการอักเสบเป็นระยะเวลานาน หากมี
การอักเสบเกินกว่า 3 เอือน ก็จะกลายเป็น ไซนัสอักเสบเรื้อรัง ได้

การรักษาไซนัสอักเสบ

1.  ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน การรักษาเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งจำเป็นต้องใช้ยา 7-14 วันแพทย์อาจพิจารณายาเพื่อช่วยลอดารอักเสบและช่วยการระบายของเยื่อเมือกจากโพรงอากาศไซนัส ซึ่งอาจเป็นยารับประทานหรือเป็นการใช้ยาพ่นเฉพาะที่

2.  ไซนัสอักเสบเรื้อรัง การรักษาเป็นการรักษาด้ายการใช้ยา ร่วมกับการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งอาจใช้
การผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดธรรมดา หรือการใช้บอลลูนในการรักษา

การใช้บอลลูนในการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง

 

เป็นการใช้บอลลูนเพื่อเข้าไปขยายรูเปิดของไซนัสให้กว้างขึ้น โดยไม่ต้องใช้การผ่าตัดแพทย์จะทำการใส่บอลลูนเข้าไปขยายรูเปิดไซนัสที่เป็นปัญหาโดยจะใช้เครื่องเอ็กซเรย์แบบต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าบอลลูนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงทำการขยายบอลลูน เพื่อให้รูเปิดของไซนัสเปิดออกทำให้การระบายเยื่อเมือกรวมทั้งสารคัดหลั่งต่างๆที่ตกค้างในโพรงอากาศไซนัสสามารถระบายออกมาได้โดยง่าย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วและหายจากโรคไซนัสอักเสลเรื้อรังในที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาไซนัสด้วยบอลลูน

·     ปลอดภัยและได้ผลดี

·     เป็นการรักษาโดยไม่ได้ตัดเนื้อเยื่อใดๆ ออก ทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อย

·     เลือดออกน้อยกว่าวิธีปกติ

·     ระยการฟี้นตัวเร็วกว่าการใช้วิธีปกติ โดยทั่วไปจะต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการเพียง 1 วันเท่านั้น

สามารถใช้ร่วมกับการผ่าตัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุด

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

4 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องไตเทียมช่วยฟอกเลือด

21 สิงหาคม 2556 17.182

นำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผ่านเข้าเครื่องไตเทียม แล้วให้เครื่องทำการฟอกเลือดเหมือนกับไตที่ทำหน้าที่ตามปกติ โดย ปกติแล้วไตมีหน้าที่หลักๆ คือ กำจัดของเสีย และปรับระดับเกลือแร่รวมทั้งสมดุลของสารน้ำในร่างกาย เมื่อเครื่องไตเทียมทำหน้าที่ฟอกเลือดแล้ว จึงนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยในระบบที่ปราศจากการปนเปื้อน

อาหารสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

5 มิถุนายน 2556 3.187

เพื่อให้ท่านที่ต้องการลดน้ำหนัก มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก ดังนี้

โรคท้องเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

8 สิงหาคม 2556 20.288

โรคท้องเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือที่เรียกว่า antibiotic-associated diarrhea เป็นโรคที่พบได้ประปรายในเวชปฏิบัติ และเป็นโรคที่มีความรุนแรงแตกต่างกันได้มาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ