โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 3,065 Views

การรักษาผู้ติดสารระเหย

การรักษาผู้ติดสารระเหย

สำหรับผู้ที่ติดสารระเหย เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แล็กเกอร์ กาวยางน้ำ น้ำยาล้างเล็บ สีกระป๋องสำหรับพ่น ถ้าหากมีความตั้งใจที่จะเลิก ไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะ แม้ว่าจะเสพมาเป็นเวลานาน จนทำลายระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหลอดลมหรือปอดอักเสบ โรคกระเพาะอาหาร ไขกระดูกหยุดสร้างเม็ดโลหิต ปลายประสาทอักเสบ ชาตามปลายมือปลายเท้า ความจำเสื่อมหรือกล้ามเนื้อฝ่อลีบก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะรับการรักษาเยียวยาให้ดีขึ้นได้
 
แม้ว่าผู้ที่ติดสารระเหยและถูกตำรวจจับได้ตกเป็นผู้ต้องหา ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิด แต่ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้ติดสารระเหยถือเป็นผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษา ดังนั้นในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้กระทำมีความผิด และเห็นว่าผู้นั้นติดสารระเหย ศาลมีอำนาจที่จะส่งตัวผู้นั้นไปรับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลจนครบขั้นตอนได้
 
การรักษาผู้ติดสารระเหย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้ติดเอง ครอบครัว พ่อ แม่ พี่น้อง ครูบาอาจารย์ ที่ต้องให้อภัย มีความเห็นอกเห็นใจและคอยให้กำลังใจ
 
ผู้ที่ติดสารระเหย สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทุกแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด หรือขอคำแนะนำได้ที่กองบำบัดรักษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่เรียกว่า ป.ป.ส. ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท์หมายเลข 245-9083 (ซ้ำ 245-9083)
 
ขอให้ผู้ติดสารระเหยโชคดี หายจากอาการต่างๆ นะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดสารเสพติดใดๆ เลย อย่าลืมคาถาป้องกัน "ไม่เริ่ม...ไม่ต้องเลิก" นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดหัว แบบนี้...แปลว่าอะไร?

10 เมษายน 2562 67.540

อาการปวดหัวที่เรามักพบบ่อยคือ อาการปวดหัวจากความเครียดและอาการปวดหัวไมเกรน แต่บางทีก็ปวดแบบไม่มีสาเหตุ ไม่ได้เครียด และไม่น่าจะมาจากไมเกรน แล้วมันมาจากอะไรล่ะ?

เชื้อราในอาหาร

6 มิถุนายน 2556 12.568

เชื้อรามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิดมักจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่อบอุ่น และชื้น เชื้อราสามารถปนเปื้อนไปสู่อาหารได้ ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา

เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.579

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยท่านส.ว.วรวุฒิ โรจนพานิช ประธานฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “การศึกษา และค้นหาปัญหา และสาเหตุการก่อความรุนแรงของแฟนบอล เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทในสนามฟุตบอล”

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ