โพสต์ 27 ก.ย. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,264 Views

การรักษาคลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน

ทำไมจึงปวดฟัน

อาการปวดฟันมักพบในฟันที่ผุลึกมาก จนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน หรือฟันที่แตกร้าวจนถึงโพรง

ประสาทฟัน

ทำอย่างไรดีเมื่อปวดฟัน

ควรรีบพบทันตแพทย์ เพื่อรับการตรวจและรักษาโดยวิธีที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ฟันที่มีอาการปวด

แล้ว มักจะไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการอุดฟัน เนื่องจากเชื้อโรคได้ลุกลามถึงส่วนของโพรง

ประสาทฟันแล้ว ดังนั้นการรักษาที่เหมาะสม คือ การรักษาคลองรากฟัน หรือ การถอนฟัน

การรักษาคลองรากฟัน ดีกว่าการถอนฟันอย่างไร

การรักษาคลองรากฟัน เป็นการเก็บรักษาฟันธรรมชาติไว้ใช้งานให้นานที่สุด เนื่องจากภายหลังการ

ถอนฟันจะมีผลเสียตามมามากมาย ได้แก่

 • ฟันคู่สบยื่นยามลงมาในช่องว่างด้านล่าง
 •  
 • ฟันข้างเคียงล้มเข้ามาในช่องว่าง
 •  
 • มีการสูญเสียช่องว่างภายหลังการถอนฟัน มีผลให้ช่องว่างแคบลงทำให้ยากต่อการใส่ฟัน
 • ปลอม
 •  
 • อาจมีผลต่อความสวยงาม และการออกเสียงพูดหากสูญเสียฟันหน้า

การรักษาคลองรากฟันคืออะไร

การรักษาคลองรากฟัน หมายถึงขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟัน และเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยง

ภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งมีการติดเชื้อ หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดคลองรากฟัน และอุด

คลองรากฟันเพื่อป้องกันการผ่านเข้าออกของเชื้อโรคต่อไป

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าต้องรักษาโดยวิธีการคลองรากฟัน

 1. มีอาการปวดฟัน หรือมีประวัติของการปวดฟันมาก่อน
 2.  
 3. เหงือกบวม ร่วมกับมีรูเปิดของหนอง
 4.  
 5. ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ แตกหรือหัก อาจมีการเปลี่ยนสีของฟันร่วมด้วย

การรักษาคลองรากฟันทำอย่างไร

 1. ทันตแพทย์จะฉีดยาชา และกรอฟันเป็นช่องขนาดเล็กจากด้านบน เพื่อทำช่องทางในการรักษาจนถึงโพรงประสาทฟัน
 2.  
 3. ทันตแพทย์จะนำเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันออกก่อน แล้วจะขยายและทำความสะอาดในคลองรากฟัน
 4.  
 5. ฟันที่ได้รับการทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้ว จะได้รับการอุดคลองรากฟันจนแน่นสมบูรณ์ และรอการบูรณะให้ฟันอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 6.  
 7. ทันตแพทย์อาจแนะนำการฟอกสีฟัน การอุดฟัน การทำเดือย และครอบฟันแล้วแต่ความเหมาะสม
 8.  
 9. ผู้ป่วยควรมารับการตรวจเพื่อติดตามผลหลังการรักษาตามคำแนะนำของทันตแพทย์

 

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไข้เลือดออก

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.206

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง และมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในเด็กอายุ 5-10 ปี ระยะแรกมักมีอาการไข้สูง 3-7 วัน ร่วมกับอาการอาเจียน ปวดท้อง ไม่มีอาการหวัดเด่นชัด และอาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปนเปื้อน

5 มิถุนายน 2556 4.323

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวพบอาหารนำเข้าจากต่างประเทศปนเปื้อนหลายรายการ

Help Guide iPain แก้อาการ ปวดคอ ปวดไหล่ จากการเล่นสมาร์ทโฟน

3 กันยายน 2558 13.559

อาการปวด คอ ไหล่ และแขน จากท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ท่าทางเหล่านี้จะเป็นตัวการทำให้เกิด iPain

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ