โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,972 Views

การฝึกกล้ามเนื้อตาด้วยตนเอง

การฝึกกล้ามเนื้อตาด้วยตนเอง

การฝึกกล้ามเนื้อตาด้วยวิธีง่าย ๆ

เมื่อท่านทราบว่ากำลังมีอาการกล้ามเนื้อตาล้า หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนกำลัง (Convergence Insufficiency) ท่านสามารถทำให้กล้ามเนื้อตาเข้าสู่สภาพปกติ หรือทำให้อาการปวดตา ไม่สบายตาหายไปด้วยตนเอง โดยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก

ไฟฉายเล็ก ๆ แบบแท่งดินสอ 1 อัน หรือถ้าไม่มีอาจใช้ดินสอ หรือปากกา 1 ด้าม

ขั้นตอนในการฝึก

ใช้มือข้างที่ถนัดถือไฟฉาย หรือดินสอ หรือปากกาที่มี แล้วยืดแขนออกไปให้แขนเหยียดตรง โดยให้ไฟฉาย หรือดินสออยู่ตรงกึ่งกลางของดั้งจมูกพอดี
ใช้ตาทั้ง 2 ข้างเพ่ง - จ้องไปที่ดวงไฟ หรือปลายดินสอ / ปลายปากกา จะต้องเห็นดวงไป หรือปลายดินสอเป็นภาพเดียว ไม่มีภาพซ้อน ในกรณีที่เห็นเป็นภาพซ้อน ให้หลับตาทั้ง 2 ข้างลงก่อน แล้วลืมตาดูใหม่ พยายามมองให้เห็นไฟเป็น 1 ดวง
ค่อย ๆ เลื่อนมือเข้ามาใกล้ตา เรื่อย ๆ ช้า ๆ โดยที่สายตายังคงจ้องอยู่ที่ดวงไฟ หรือปลายปากกา เพื่อจะได้สังเกตุเห็นความแตกต่าง ระหว่างจุดตั้งต้นกับระยะที่ไฟเลื่อนเข้ามา
ค่อย ๆ เลื่อนมือเข้าจนกระทั่งเมื่อใดที่เห็นดวงไฟ หรือปลายปากกาแยกเป็น 2 จุด หรือเริ่มมัวมองไม่ชัด เช่น จุดเริ่มต้นให้ถอยมือกลับไปตั้งต้นใหม่ ให้เห็นชัดที่ระยะสุดแขนเช่นเดิม
ฝึกซ้ำข้อ 1-4 ประมาณ 20 ครั้ง แล้วจึงหยุดฝึก
วิธีฝึกให้ได้ผล

ฝึกวันละ 3 รอบ รอบละ 20 ครั้ง รวมเป็นวันละ 60 ครั้ง
การฝึกจะต้องฝึกให้สม่ำเสมอทุกวัน
หลังจากฝึกประมาณ 3 อาทิตย์ ให้กลับมาดูผลตามแพทย์นัด
หมายเหตุ

การฝึกกล้ามเนื้อตาด้วยตนเอง โดยวิธีง่าย ๆ จะได้ผลดีเมื่อมีการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทำตามขั้นตอนของการฝึกอย่างสม่ำเสมอ ก่อนกลับมาพบแพทย์ตามนัด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 6.430

โรคเอดส์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Acquired Immune Deficiency Syndrome มีชื่อโดยย่อว่า AIDS = เอดส์

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ

7 มิถุนายน 2556 2.580

กีฬากอล์ฟนั้น ก็อาจสามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกีฬาประเภทอื่นเช่นกัน

มะเร็งกล่องเสียง

5 มิถุนายน 2556 3.733

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายที่ โรคลุกลามมากจนไม่สามารถรักษาหรือควบคุมโรคได้ เช่น มะเร็งกระจายไปยังอวัยวะสำคัญ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ