โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,106 Views

การผ่าตัดในผู้ป่วยอุบัติเหตุทางกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดในผู้ป่วยอุบัติเหตุทางกระดูกสันหลัง

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical) กระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar) หรือกระดูกสันหลังส่วนหน้าอก (Thoracic) ก็ตามจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้กับศุนย์รวมประสาทไขสันหลัง (Spinal Cord) ซึ่งควบคุมการทำงานของแขนและขาในกรณีที่การหักยุบนั้นไม่รุนแรงมากนักสามารถรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดด้วยการใช้เฝือก (Cast) หรือใส่เสื้อเกราะ (Brace) ได้ แต่หากการหักยุบนั้นเป็นการเคลื่อนหักที่รุนแรงมีลักษณะให้เห็นถึงความไม่มั่นคงแข็งแรง(Spinal Instability) เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดเพื่อยึดตรึงกระดูกที่เคลื่อนหรือไม่แข็งแรงนี้ให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมเพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถลุกขึ้นนั่งแล้วเดินได้ตามปกติ

ปัจจุบันการผ่าตัดเพื่อยึดตรึงกระดูกที่เคลื่อนหลุดนี้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตมาก สามารถยึดตรึงกระดูก (Spinal Fixation) ได้ตั้งแต่กระโหลกศีรษะ (Occiput) จนกระทั่งกระดูกก้นกบ (Sacrum) ได้โดยมีอุปกรณ์ครบครันซึ่งต่างจากในอดีตที่ในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องใส่เฝือกผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานๆ นอกจากนี้ในผู้ป่วยทีมีกระดูกสันหลังหักยุบ และกดทับเส้นประสาทแล้วมีความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องนำการกดทับเส้นประสาทนั้นออกไป (Spinal Decompression) โดยศัลยแพทย์ระบบประสาทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุดการส่งต่อผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุมาถึงโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการที่จะรักษาระบบประสาทของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นศูนย์โรคกระดูกสันหลังครบวงจรโรงพยาบาลกรุงเทพนับเป็นศูนย์รักษาโรคกระดูกครบวงจรแห่งแรกที่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยจนกระทั่งถึงมือศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีมาตราฐานและครบครันมากที่สุดมีระบบส่งต่อทางอากาศที่เข้มแข็งและรวดเร็วมีระบบรับส่งต่อรับผู้ป่วยเข้าสู่ห้องผ่าตัดและทำการรักษาในทันทีที่ผู้ป่วยพร้อม ดังนั้นจึงสามารถเชื่อใจได้ว่า ศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจรรพ.กรุงเทพจะเป็นสูนย์ที่ให้การรักษาการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลังที่ทันสมัยและมีสามาตราฐานที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

รักษาก้อนนิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัด

22 สิงหาคม 2556 3.760

นิ่ว เป็นปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะที่เป็นกันมากที่สุด เกิดจากตะกอนที่แยกตัวจากปัสสาวะแล้วมาสะสมกันอยู่ที่ผิวชั้นในของไต ถ้าตะกอนนี้เล็กก็จะผ่านระบบทางเดินปัสสาวะออกมาในขณะขับถ่าย โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าสะสมกันจนเป็นก้อนใหญ่ก็จะทำให้ระบบการทำงานของไตเสี

สุขภาพฟันของลูกน้อย

6 มิถุนายน 2556 4.600

การ จัดตารางหรือโปรแกรมการดูแลสุขภาพฟันให้กับลูกน้อยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเลย ควรต้องเริ่มเมื่อไร เริ่มอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

โรคอหิวาต์ที่เกิดจากเชื้อวิบริโอสายพันธุ์ O139 เป็นอย่างไร

7 มิถุนายน 2556 2.181

ระยะฟักตัวของโรคอหิวาต์ที่เกิดจากเชื้อวิบริโอสายพันธุ์ O139 นาน 6-48 ชั่วโมง อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด เริ่มต้นด้วยท้องเสียชนิดอุจจาระเป็นน้ำ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ