โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,758 Views

การผ่าตัดแบบไม่เจ็บเป็นอย่างไร

การผ่าตัดแบบไม่เจ็บเป็นอย่างไร

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบไม่เจ็บ หรือเรียกว่าเจ็บน้อย คืออะไร

การผ่าตัดชนิดนี้ผู้ป่วยจะได้รับการทำผ่าตัดโดยลักษณะของการทำผ่าตัดที่ระยะเวลาของการทำผ่าตัดสั้นบาดแผลจากการผ่าตัดมีการชอกช้ำน้อยการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการได้รับยาแก้ปวดอย่างดีผลลัพธ์ของการผ่าตัดชนิดนี้ คือ ผู้ป่วยจะสามารถลุก นั่งและกลับมาสู่อิริยาบถใกล้เคียงปกติในระยะเวลาอันสั้นปัจจุบันการผ่าตัดเจาะหมอนรองกระดูกสันหลัง ไม่ว่าด้วยกล้อง microscope หรือด้วย endoscope จะสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาลุก นั่ง เดิน ยืนทำกิจกรรมได้ใกล้เคียงปกติ และ สามารถ control อาการปวดได้โดยการใช้ยารับประทาน นั่นคือผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในระยะเวลาอันสั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ทำการรักษาผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยกล้อง microscope disectomyสามารถที่จะทำกิจกรรมภายในห้อง เดินรอบห้อง และ control อาการปวดได้ภายในระยะเวลา 24 ชม. หลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถพักฟื้นต่อที่บ้านได้โดยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนในอดีต

การผ่าตัดชนิดใส่โลหะยึดกระดูกสันหลังเทคนิคการผ่าตัดทำให้เกิดแผลเล็ก และเกิดการชอกช้ำของแผลผ่าตัดน้อยลงระยะเวลาในการทำผ่าตัดสั้น ร่วมกับการใช้ยาแก้ปวดสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับสู่กิจกรรมปกติได้ในเวลาอันสั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 90-95% สามารถเดินเข้าห้องน้ำ ดูแลตัวเอง เดินรอบๆ บริเวณห้องได้ สามารถ control อาการปวดโดยใช้ยารับประทานภายในระยะเวลาหลังผ่าตัด 3-4 คืนก็จะสามารถกลับบ้านได้

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อกรุงเทพ

7 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar Faciitis)

1 กรกฎาคม 2556 5.312

ภาวะปวดส้นเท้าในคนทั่วๆ ไป และในผู้ที่เล่นกีฬา (รวมทั้งนักกีฬาทั้งสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพ) เกิดขึ้นได้บ่อยๆ จนต้องมาพบแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือแพทย์เกี่ยวกับโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำ ซึ่งภาวะเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื้อรัง

เมื่อมีอาการบวม

21 สิงหาคม 2556 5.257

การบวมส่วนใหญ่จะเป็นการบวมเฉพาะที่ เช่น ถูกแมลงกัดต่อย หรือฟกช้ำหลังเล่นกีฬา การบวมแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหา การรักษาเฉพาะที่จะทำให้อาการบวมนั้นดีขึ้นในเวลาไม่นาน แต่มีการบวมที่สำคัญกว่านั้น

ปัสสาวะเล็ดราด

22 สิงหาคม 2556 5.974

ปัสสาวะเล็ดราด ปกติ ร่างกายเราควบคุมให้เรากลั้นปัสสาวะไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม โดยส่วนของบริเวณกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับท่อปัสสาวะจะมีหูรูดบีบไว้ไม่ให้ ปัสสาวะเล็ดออกมา เมื่อปริมาณของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเต็ม กระเพาะปัสสาวะก็จะเริ่มบีบตัว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ