โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,679 Views

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกลัอง full endoscope

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกลัอง full endoscope

ในปัจจุบันเทคนิคเทคโนโลยีในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่เล็กที่สุด ได้แก่การผ่าตัดผ่านกล้อง Full endoscope ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้องแบบสอดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซ็นติเมตรและมีช่องเพื่อที่จะให้เครื่องมือในการผ่าตัดสอดเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวกระบบการมองเห็นภาพใช้ระบบการใส่น้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงช่องมองภาพเพื่อให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำให้เกิดการผ่าตัดที่มีความซอกช้ำต่อระบบเนื้อเยื่อต่างๆ น้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดโดยเทคนิค Full Endoscopic Surgery นี้จำเป็นต้องเลือกผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยเทคนิคนี้ให้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี Full Endoscopic Surgery คือ

1.  มีแผลขนาดเล็กมากทำให้มีความพกช้ำต่อเนื้อเยื้อน้อย

2.  ผู้ป่วยพักฟื้นน้อยสามารถกลับไปทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

3.  ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยในระหว่างผ่าตัด

4.  การมองเห็นภาพที่ชัดเจนผ่านกล้องทำให้โอกาสการเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทมีน้อย

ข้อด้อยของการผ่าตัดชนิดนี้ ได้แก่ทักษะในการผ่าตัดแพทย์ผู้ผ่าตัดจะต้องจำเป็นต้องเป็นแพทย์ที่มีทักษะในการผ่าตัดเป็นอย่างดีเนื่องจากการมองเห็นภาพเป็นการมองเห็นผ่านจอทีวี การเคลื่อนไหวของมือการเคลื่อนไหวมือ การเคลื่อนไหวของมือ การเคลื่อนไหวของอปกรณ์ในท่อเป็นการเคลื่อนไหวผ่านจอทีวีทั้งหมดนอกจากนี้การผ่าตัดโดยเทคนิคนี้จำเป็นต้องเลือกคนไข้ให้ถูกต้องกล่าวคือในคนไข้โรคหมอนรองกระดูกปริ้นทับเส้นประสาททั้งหมดไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำการผ่าตัดด้วยเทคนิค Full Endoscopic Surgery นี้ได้

ผู้ป่วยที่เหมาะสำหรับการผ่าตัดโดยเทคนิค Full Endoscopic Surgery นี้ ควรจะเป็นผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังค่อนข้างกว้างมีช่องให้เครื่องมือเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวกและควรจะเป็นผู้ป่วยที่มีกระดูกปริ้นทับเส้นประสาทเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีปัญหาอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย อาทิเช่น ปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเสื่อมหรือกระดูกงอกศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกของศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจรรพ.กรุงเทพ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยแต่ละรายและเลือกเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสม และดีที่สุดของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดเครื่องมือผ่าตัดชนิดนี้ยังเป็นเครื่องมือผ่าตัดที่ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและกลับไปมีสุขภาพที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประสาทหูเทียม…จะให้ใครใช้ดีล่ะครับ!! (ตอนที่ 1)

8 สิงหาคม 2556 1.566

เราเคยคุยกันไปถึงเรื่องการตรวจการได้ยินในเด็กแรกเกิดไปแล้ว ในตอนก่อนๆสำหรับท่านที่ติดตามอ่านคงจะทราบว่า เมื่อเกิดปัญหาพบว่าเด็กแรกเกิดที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติทางการได้ยิน เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)

การรักษาคลองรากฟัน

27 กันยายน 2556 4.016

ทำไมจึงปวดฟัน อาการปวดฟันมักพบในฟันที่ผุลึกมาก จนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน หรือฟันที่แตกร้าวจนถึงโพรงประสาทฟัน

องค์ความรู้ใหม่สำหรับกีฬาที่ต้องใช้หัวไหล่

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.329

ดร.ร๊อดนีย์ ไวท์เล่ย์ และ มร.มิเชล ซาเรทสกี้ได้มีการศึกษาและวิจัยการบิดตัวของกระดูกต้นแขน โดยอาศัยการตรวจร่างกายและตรวจพิเศษโดยอาศัยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อดูว่ากระดูกต้นแขน (Humorous) มีการบิดตัว (Torsion) มากเพียงใด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ