โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 7,183 Views

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท

กระดูกคอของมนุษย์เป็นกระดูกที่มีการเคลื่อนไหวเป็นบริเวณกว้าง และมักพบการเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกคอ (Cervical Spondylosis) ได้บ่อยการแตกปลิ้นของหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนไปด้านหลังและทับต่อเส้นประสาทนี้ (Cervical Disc Herniation) พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของอาการปวดร้าวไปตามแขน (Radicular pain) และก่อให้เกิดอาการชาไปตามแขนไปจนกระทั่งไปถึงปลายนิ้วบางครั้งผู้ป่วยเป็นมากจนกระทั่งเกิดปัญหาต่อการเดินหรืออาจเป็นอัมพาตในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจำเป็นได้รับการผ่าตัด

การผ่าตัดที่ถือเป็นหัวใจหลักของการรักษา คือการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกคอที่ทับเส้นประสาทนี่ออกซึ่งมีการผ่าตัดด้วยเทคนิคชนิดนี้มาแล้วประมาณ 100 ปีการผ่าตัดชนิดนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ เมื่อการกดทับต่อเส้นประสาทหายไปผู้ป่วยก็จะหายปวดแขนหายชาแขนในที่สุดหลังการผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอในเส้นประสาทแล้วศัลยแพทย์นิยมทำการเชื่อมกระดูกคอ โดยการใช้กระดูกเข้าไปเชื่อมข้อ (Cervical Fusion) หรือเทคนิคที่ทันสมัยกว่านั้น คือการใส่หมอนรองกระดูกเทียม (Cervical Disc Prosthesis) เข้าไปแทนที่ซึ้งทั้ง 2 วิธีต่างได้ผลดีผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลประมาณ 4-5วันและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ภายในสัปดาห์ที่ 2 การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนี้มักนิยมทำร่วมกับการใช้กล้องจุลทรรศ์โดยกล้องจุลศัลยกรรมในการมองเห็นร่องรอยของการกดทับให้ชัดเจนมากกว่าการใช้ตาเปล่าผลการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกคอที่ทับเส้นประสาทออกและเชื่อมข้อนี้ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการรักษาที่มาตรฐานทั่วโลกศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ มีศัลยแพทย์ระบบประสาทและศัลยแพทย์กระดูกที่เชี่ยวชาญในการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังคอทับเส้นประสาทนี้เป็นอย่างดีและผลการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุปนิสัยในการขับถ่ายที่ดี

22 สิงหาคม 2556 3.953

เพราะ เหตุว่าอุปนิสัย หรือความเคยชินในการขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติ จะนำไปสู่การสูญเสียสมรรถภาพในการควบคุมระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ ทำให้การเก็บ และขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติไปด้วย

คุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วหรือยัง 4

27 สิงหาคม 2556 3.183

ระยะที่ 4 คือ อาการเดินตัวโยกครับ เมื่อการงอเข่า ทำให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปวดเข่ามากเวลาเดิน ผู้ป่วยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการงอเข่าครับโดยเดินเข่าเหยียดตรงแล้วพยายามยกสะโพกหรือเอียงตัวไปมาแทนเพื่อให้เท้าลอยพ้นพื้นตลอดเวลาที่เดินอยู่

ผู้ป่วยเบาหวานกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

2 พฤศจิกายน 2559 2.837

เมื่อฤดูหนาวเริ่มมาเยือน นอกจากกาศหนาวเย็นที่ทุกคนรอคอยแล้ว หนึ่งในโรคที่มักจะมาพร้อมหน้าหนาวคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus)

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ