โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,833 Views

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ในปัจจุบัน การผ่าตัดมีความก้าวหน้า และพัฒนาด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ

เป็นอย่างมากทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น มีแผลผ่าตัดเล็กลงนอนโรงพยาบาลน้อย ใช้

เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น โดยแพทย์สอดกล้องผ่าน

ผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน

เช่น มดลูก ปีกมดลูก รวมทั้งสามารถทำผ่าตัดได้ในขณะเดียวกัน โดยเปิดแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด

0.5-1.0 เซนติเมตรเท่านั้น และสามารถทดแทนการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิมที่ต้องเปิดแผล

กว่างได้เก็บทั้งหมด โดยเป็นที่นิยม และยอมรับในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และสหรัฐอเมริกา

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท คือ

 1. Laparoscopy คือ การใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อวินิจฉัย และทำการผ่าตัด โดยมีแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร
 2. Hysteroscopy คือ การส่องกล้องในโพรงมดลูก โดยผ่านทางปากมดลูก เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก และสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้อง และผนังมดลูก เพื่อเข้าไปตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

Laparoscopy

 • ถุงน้ำที่รังไข่ ซีสต์ Chocolate cyst
 • เนื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือ Endometriosis
 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน หลอดมดลูกตีบต้น
 • ผู้มีบุตรยาก ฉีดสีดูตรวจท่อนำไข่
 • ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ปวดประจำเดือน หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • เนื้องอกมดลูก (myoma) โดยตัดเฉพาะเนื้องอก หรือตัดทั้งตัวมดลูก
 • การทำหมัน
 • Polycystic ovarian disease (PCOD) ที่รักษาด้วยยาไม่หาย

Hysteroscopy

 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ติ่งเนื้อ (polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกหนา
 • ความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก
 • ตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือแท้งบ่อยๆ
 • นำห่วงอนามัย หรือสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูกออก

ท่านสามารถดูภาพ และDVD พยาธิสภาพของโรคที่ท่านมีอยู่ และการผ่าตัดรักษาที่ได้รับ หลังจาก

การผ่าตัดแล้ว

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง เมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบธรรมดา

 1. แผลผ่าตัดเล็กกว่า โดยแผลยาวประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตรเท่านั้น
 2. เจ็บแผลน้อยกว่า เนื่องจากความบอบช้ำจากการผ่าตัดน้อยกว่า
 3. นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 1-3 วัน
 4. หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็ว ระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่า สามารถกลับไปทำงาน หรือกิจวัตรประจำวันได้ภายใน 7-10 วัน
 5. โอกาสเกิดพังผืดในช่องท้องน้อยกว่า
 6. ในกรณีส่องกล้องผ่าตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก ทำให้หลีกเลี่ยงการมีแผลที่หน้าท้อง และแผลที่ต้องเปิดมดลูก

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเรื่องความก้าวหน้า ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีทางด้านการ

แพทย์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการผ่าตัดผ่านกล้องอันเป็นการผ่าตัดที่ได้รับการ

ยอมรับทั่วโลก โดยมีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และผ่าตัด

รักษา รวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงครบถ้วน

ท่านสามารถรับคำปรึกษาเกี่ยวกับผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชได้ที่คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาล

กรุงเทพพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านทุกวัน

คลินิกสูติ-นรีเวชกรุงเทพ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม

3 สิงหาคม 2556 4.108

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกที่ได้ผล การเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมสามารถเปลี่ยนได้ทั้งส่วนคอ(Cervical)หรือส่วนเอว(Lumbar) เป็นการใส่หมอนรองกระดูกเข้าไปแทนที่หมอนรองกระดูกเดิม

นอนอย่างไรให้สดชื่น

17 กันยายน 2558 174.261

หลายๆคนคงคิดว่าคนเราต้องนอนให้ได้ 8ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ แต่จริงๆแล้วตัวเลข 8ชั่วโมง เป็นแค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้น การนอนให้เพียงพอคือการนอนจนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเอง และสามารถอยู่ได้จนไม่เพลียตลอดทั้งวัน

แรงบันดาลใจในการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน (NIDDM))

16 ตุลาคม 2558 3.516

การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงได้ เพราะว่าร่างกายจะต้องใช้พลังงานในขณะที่ออกกำลังกาย และแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในร่างกายก็คือน้ำตาล หากออกกำลังกายให้เพียงพอร่างกายจะใช้น้ำตาลในเลือดเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ