โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,451 Views

การผ่าตัดขยายช่องทางเส้นประสาทที่กระดูกสันหลังส่วนเอว

การผ่าตัดขยายช่องทางเส้นประสาทที่กระดูกสันหลังส่วนเอว

กระดูกสันหลังส่วนเอว เป็นกระดูกสันหลังที่พบบ่อยว่าก่อให้เกิดปัญหาการกดทับต่อเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดขา ชาลงขา ทำให้เดินในระยะได้สั้นลงผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการของการกดทับเส้นประสาทอย่างรุนแรงจนอ่อนแรงคล้ายเป็นอัมพาต ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง และมีความจำเป็นต้องผ่าตัด การผ่าตัดที่ถือเป็นหัวใจหลักของการรักษา คือ การทำผ่าตัดขยายช่องทางของเส้นประสาท หรือการทำ Laminectomyหากเปรียบเทียบเส้นประสาท เป็นดังช่องที่อยู่ในถ้ำแล้วการขยายช่องทางเส้นประสาทคือการยกหลังคาถ้ำให้สูงขึ้นนั่นเอง

เทคนิคการผ่าตัด Laminectomy เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่มีระยะเวลา มีประวัติศาสตร์ของการประสบความสำเร็จมายาวนานเป็นร้อยปี ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับว่าการรักษาโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทส่วนเอวโดยการผ่าตัดโดนเทคนิคนี้จึงเชื่อใจได้ว่าจะทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอย่างไรก็ตามเทคนิคของศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ การผ่าตัดขยายช่องทางออกของเส้นประสาทหรือวิธี Laminectomy นี้ จำเป็นที่จะต้องทำด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและจะต้องขยายช่องทางของเส้นประสาทให้เกิดความโล่ง อย่างสมบูรณ์แบบมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาการผ่าตัดแล้วไม่หายปวดเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะจุดเล็กๆ น้อยๆ ตรงทางออกของเส้นประสาทนั้น ถือเป็นบริเวณที่คับขัน (Critical Area) ที่จะต้องขยายให้โล่งให้ได้การใช้กล้องที่มีกำลังขยายช่วยในการผ่าตัดหรือการใช้แว่นตาที่มีกำลังขยายสูงในขณะผ่าตัดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างหนึ่งในการช่วยทำให้การผ่าตัดขยายช่องทางออกเส้นประสาทนี้ประสบความสำเร็จได้

ผู้ป่วยแต่ละรายที่มีพยาธิสภาพกดทับต่อเส้นประสาทตรงบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวนั้นแต่ละรายมีพยาธิสภาพไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ของศัลยแพทย์ เครื่องมือการวินิจฉัยที่ทันสมัย อาทิเช่น การทำ MRI ที่มีกำลังความคมชัดสูงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ เพื่อให้การผ่าตัดเทคนิคนี้ประสบความสำเร็จกับผู้ป่วยโดยทั่วไปผู้ป่วยใช้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 วัน หลังการผ่าตัดประมาณ วันที่ 3 ผู้ป่วยสามารถเดินได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการกดทับเส้นประสาทและก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้ว อาการป่วยก็จะหายได้ในเร็ววัน อาการชาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็มักจะค่อยๆหายได้ในที่สุด นอกจากนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเดิน ผู้ป่วยจะเดินได้ดีขึ้น จากที่เคยเดินได้ไม่กี่ร้อยเมตรไม่กี่สิบเมตรก็จะเดินได้เป็นระยะทางเพิ่มขึ้น ตามลำดับการผ่าตัดลามิเนกโตมี่ Laminectomy หรือการผ่าตัดขยายช่องทางของเส้นประสาทนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการผ่าตัดทางกระดูกสันหลังที่จะไม่ใช่กระดูกสันหลังทุกคนจะต้องทำให้ดี ได้เป็นอย่างดีและการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีว่าเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดี และยังคงมีใช้ต่อเนื่องไปอีก แสดงให้เห็นว่าพยากรอัตราการประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนี้มีสูง จนเป็นที่น่าพอใจผู้ป่วยจึงไม่น่าวิตกกังวนมากนักหากมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อขยายช่องทางออกไปในกรณีที่เป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หินปูน

6 มิถุนายน 2556 3.286

หลายคนสงสัยว่าหินปูนในปากที่เกาะอยู่บนตัวฟันเกิดขึ้นได้อย่างไร หินปูนที่เกิดขึ้นในปาก ไม่เหมือนกับหินปูนตรงส่วนอื่นของร่างกาย เพราะหินปูนนี้ เกิดจากเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามตัวฟันเป็นคราบเหนียวสีขาวขุ่น

ยาตีกัน

6 มิถุนายน 2556 2.064

คำว่า "ยาตีกัน" ที่เราเรียกกันนั้น เป็นปฏิกิริยาต่อกันของยาซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับยามากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป ผลของปฏิกิริยาต่อกันของยาอาจจะไปเพิ่มหรือลดฤทธิ์ของยาอีกตั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์

การป้องกันโรคบาดทะยัก

1 สิงหาคม 2556 5.845

การป้องกันโรคบาดทะยัก แม้โรคบาดทะยัก (tetanus) จะมีวัคซีนป้องกัน แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าจะพบในผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้ป่วยบางรายเพียงแค่โดนเข่งบาดมือ ก็เป็นโรคบาดทะยักได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ