โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,934 Views

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก 

เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสาเหตุเนื่องจากเราต้องการให้ผู้ป่วยมีการพักฟื้นให้สั้นที่สุดและกลับไปทำงานได้เร็วที่สุด โดยหลักการผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเข้าไปจะต้องเปิดแผลเท่าที่จำเป็น มีการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กยังมีข้อ Limitation ในบางประการ อาทิเช่นหากเลือกการผ่าตัดแบบแผลเล็กในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ขนาดใหญ่หรือขนาดปานกลาง ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่หายจากอาการปวดหรือหากตั้งใจทำแผลเล็กมากเกินไป ความยากลำบากในการผ่าตัดจะยิ่งสูงขึ้นและส่งผลให้เกิดความลำบากในขณะผ่าตัดและอาจมีปัญหาตามมาได้นอกจากนี้การผ่าตัดแบบแผลเล็กต้องอาศัยประสบการณ์ในการผ่าตัดต้อง learning curve หรือการเรียนรู้ในระยะเวลานึงถึงจะทำได้เป็นอย่างดีกระดูกสั่นหลังเป็นอวัยวะที่มีหลายข้อ

ดังนั้นเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กจึงเหมาะสำหรับโรคทางกระดูกสันหลังที่มีปัญหาที่มีพยาธิสภาพในบริเวณไม่กว้างมากนัก อาทิเช่นปัญหาของหมอนลองกระดูกหลังปริ้นทับเส้นประสาทหรือปัญหากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทใบริเวณแคบๆ เพียง 1 ระดับสามารถใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กมีเทคนิคในการผผ่าตัดอยู่หลายวิธีในปัจจุบันอาทิเช่น การผ่าตัดผ่านกล้องจุลศัลยกรรม หรือ Microscopic Spinal Surgery การผ่าตัดผ่านกล้องแบบสอด หรือ Full Endoscopic Surgery เหล่านี้เป็นวิธีการผ่าตัดในกลุ่มการผ่าตัดแบบแผลเล็กด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชารการผ่าตัดแบบแผลเล็กจะเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพที่สามารถจะผ่าตัดแบบแผลเล็กได้และจะเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมในการผ่าตัดแบบแผลเล็กนั้นๆว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ล่ะราย

ศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาการผ่าตัดแบบแผลเล็กในทุกรูปแบบในทางกระดูกสันหลังโดยจะเลือกเทคนิคการรักษาแบบแผลเล็กที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้เหมาะสมและเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษาทางกระดูกสันหลัง ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสียงเปลื่ยนไป เมื่อวัยเปลี่ยนแปลง

10 เมษายน 2559 3.731

อย่าให้เสียงคุณเปลี่ยนไป เมื่อวัยเปลี่ยนแปลง ทราบหรือไม่...คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น เสียงพูดเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เสียงเบาลง แหบ พลังเสียงลดลง พูดได้ไม่นานเท่าเดิม ร้องเพลงแล้วเหนื่อยเร็วขึ้น เสียงสั่นๆ

เป็นโรคตับจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.987

คำถามนี้เป็นคำถามที่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นโรคตับมักจะถามแพทย์เสมอ นอกจากทานยาตามที่แพทย์สั่งสม่ำเสมอแล้ว ความจริงคำว่าโรคตับมีความหมายค่อนข้างกว้าง อาจจะหมายถึงผู้ที่เป็นพาหะของโรคตับอักเสบบี ซึ่งสภาพตับโดยทั่วไปแล้ว

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก

27 สิงหาคม 2556 4.162

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเรียกว่า bone densitometry เป็นเทคนิกการตรวจทางรังสีวิทยาที่มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน(osteoporosis) ในระยะแรกเริ่มปัจจุบันทางการแพทย์นิยมใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนที่แพร่หลายมากชนิดหนึง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ