โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,013 Views

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก 

เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสาเหตุเนื่องจากเราต้องการให้ผู้ป่วยมีการพักฟื้นให้สั้นที่สุดและกลับไปทำงานได้เร็วที่สุด โดยหลักการผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเข้าไปจะต้องเปิดแผลเท่าที่จำเป็น มีการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กยังมีข้อ Limitation ในบางประการ อาทิเช่นหากเลือกการผ่าตัดแบบแผลเล็กในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ขนาดใหญ่หรือขนาดปานกลาง ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่หายจากอาการปวดหรือหากตั้งใจทำแผลเล็กมากเกินไป ความยากลำบากในการผ่าตัดจะยิ่งสูงขึ้นและส่งผลให้เกิดความลำบากในขณะผ่าตัดและอาจมีปัญหาตามมาได้นอกจากนี้การผ่าตัดแบบแผลเล็กต้องอาศัยประสบการณ์ในการผ่าตัดต้อง learning curve หรือการเรียนรู้ในระยะเวลานึงถึงจะทำได้เป็นอย่างดีกระดูกสั่นหลังเป็นอวัยวะที่มีหลายข้อ

ดังนั้นเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กจึงเหมาะสำหรับโรคทางกระดูกสันหลังที่มีปัญหาที่มีพยาธิสภาพในบริเวณไม่กว้างมากนัก อาทิเช่นปัญหาของหมอนลองกระดูกหลังปริ้นทับเส้นประสาทหรือปัญหากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทใบริเวณแคบๆ เพียง 1 ระดับสามารถใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กมีเทคนิคในการผผ่าตัดอยู่หลายวิธีในปัจจุบันอาทิเช่น การผ่าตัดผ่านกล้องจุลศัลยกรรม หรือ Microscopic Spinal Surgery การผ่าตัดผ่านกล้องแบบสอด หรือ Full Endoscopic Surgery เหล่านี้เป็นวิธีการผ่าตัดในกลุ่มการผ่าตัดแบบแผลเล็กด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชารการผ่าตัดแบบแผลเล็กจะเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพที่สามารถจะผ่าตัดแบบแผลเล็กได้และจะเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมในการผ่าตัดแบบแผลเล็กนั้นๆว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ล่ะราย

ศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาการผ่าตัดแบบแผลเล็กในทุกรูปแบบในทางกระดูกสันหลังโดยจะเลือกเทคนิคการรักษาแบบแผลเล็กที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้เหมาะสมและเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษาทางกระดูกสันหลัง ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลตัวเมื่อเป็นโรคตับ

2 สิงหาคม 2556 3.870

การดูแลตัวเมื่อเป็นโรคตับ ตับ เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น สร้างพลังงาน หรือสร้างสารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย

หากท่าน (นักฟุตบอล) ไม่รู้...... คงสู้เขาไม่ได้ (ตอนที่ 1)

26 สิงหาคม 2556 3.555

เลคแรกของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก กำลังจะจบสิ้นลงในเวลาอันใกล้นี้ ทีมใดมีคะแนนนำ มีแพ้มีชนะกันทีมละกี่ครั้ง คงจะได้มีการทบทวนกันในหมู่สต๊าฟโค้ช ผู้จัดการทีม แพทย์ นักกายภาพบำบัด ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทำไมต้องสวดมนต์เล็กน้อยก่อนนอน

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.827

เมื่อเราตื่นอยู่จิตสำนึกจะทำงาน แต่เมื่อเราหลับจิตใต้สำนึกจะทำงาน รับช่วงจากจิตสำนึก สิ่งที่เราทำก่อนนอนจะลงไปสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในส่วนลึกของจิต สิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนเราเมื่อเราตื่นขึ้นมา แรงปรารถนาที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนเข้านอน จะลงไปก่อตัวหันอยู่เงียบ ๆ ในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นอันมากในวิถีชีวิตของเรา โดยที่เราอาจไม่รู้สึกตัว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ