โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,336 Views

การประชุมเวชศาสตร์ฟุตบอลของเอเอฟซี

การประชุมเวชศาสตร์ฟุตบอลของเอเอฟซี

    สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (Asian Football Confederation) หรือ AFC ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) และเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีชื่อเป็นทางการว่า 4th AFC Conference on Science & Football Medicine ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในต้นปีหน้าที่ประเทศมาเลเซีย ผมจึงขอนำเสนอรายละเอียด และแนวคิดของผู้จัด ให้ท่านผู้อ่านเดลินิวส์ที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงของกีฬาฟุตบอล และแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งอาจสนใจ และต้องเตรียมตัวในการไปเข้าร่วมประชุม หรือสนใจจะไปนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วย

 

คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ของเอเอฟซี

ในอดีต เราต้องถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฎ์ วิเศษกุล (อาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อ 40 ปีที่แล้ว) เป็นประธานฝ่ายแพทย์คนแรกของเอเอฟซี ต่อมาเรามี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑศุภศิริ เป็นรองประธานฝ่ายแพทย์เอเอฟซีอยู่หลายปี จนมาถึงปัจจุบัน ผมได้เข้าไปเป็นกรรมการฝ่ายแพทย์ของเอเอฟซี โดยมีประธานเป็นแพทย์ชาวมาเลเซีย

กรรมการฝ่ายแพทย์ (มีทั้งสิ้น 7 คน) มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬาในหมู่สมาชิกของเอเอฟซี ซึ่งก็คือ สมาคมฟุตบอลของแต่ละประเทศนี้เอง ให้มีความทันสมัยในการที่จะดูแลนักกีฬาฟุตบอลของแต่ละประเทศให้ได้รับสิ่ง ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพระเอกของเรื่องฟุตบอลก็คือ ตัวนักฟุตบอลนั่นเอง เพราะทุกประเทศในโลกนี้ยอมรับแล้วว่า การจะทำให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมส์ฟุตบอลได้อย่างสูงสุดได้ จะต้องนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะผู้ที่มีความฟิตสูงสุด ยืนระยะได้ 90-120 นาที มีประสบการณ์ และทักษะในเรื่องฟุตบอลอย่างดี ย่อมเป็นผู้ชนะในเกมส์การแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบันนี้ อย่างที่เราได้เห็นกันเป็นอย่างดีแล้วในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมา สเปนได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของตัวผู้เล่นแต่ละคนว่ามีความโดดเด่น มากในเรื่องฟิตเนส จึงทำให้สามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างไหลลื่น ที่เรียกว่า โทเทิลฟุตบอล (Total Football) จนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทั่วโลกว่าเป็นแชมป์โลกที่สมบูรณ์แบบ

การจัดประชุมวิชาการ

ในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ จะเป็นการประชุมครั้งที่ 4 (โดยครั้ง 1 จัดที่ประเทศญี่ปุ่น, ครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย, ครั้งที่ 3 ที่ประเทศโอมาน) โดยมีนโยบายหลักสำคัญที่ประธานเอเอฟซี โมฮัมหมัด บิน ฮัมมัน ให้ไว้ว่า “นัก ฟุตบอลของเอเชียทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับการดูแลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬาอย่างดีจากบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญที่จะทำให้นักฟุตบอลแต่ละประเทศมีโอกาสเข้าถึงบริการ อย่างดีที่สุด เท่าเทียมกับนักฟุตบอลในทวีปยุโรป” ดังนั้นแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักฟุตบอลจากทุก ประเทศ จึงต้องมาประชุมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อปรับระดับความรู้ความเข้าใจให้ทันสมัยเท่าเทียมกับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ เวชศาสตร์การกีฬาในนักฟุตบอล ได้รับการรวบรวมเป็นองค์ความรู้ไว้อย่างดี จนทางฟีฟ่าโดยคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ ได้ใช้ศัพท์คำว่า “Football Medicine” ซึ่งผมได้ขอใช้ศัพท์ภาษาไทยว่า “เวชศาสตร์ฟุตบอล” เอาไว้ก่อน เพราะยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์เอาไว้

หัวข้อเรื่องในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้

 - Football Medicine towards Health Care of Player (เวชศาสตร์ฟุตบอลเพื่อการดูแลด้านสุขภาพแก่นักฟุตบอล)

 - Update in Muscles and Tendon in Injuries (การดูแลการบาดเจ็บของเอ็น และกล้ามเนื้อ)

 - Exercise physiology / Team preparation for World Cup (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และการเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลก)

 - New trend in care of Cartilage Injuries (การรักษาความผิดปกติของกระดูกอ่อนในข้อต่อ)

 - Updates Cartilage Repair in Knee Injuries (การเย็บซ่อมกระดูกอ่อนในนักฟุตบอลที่มีการบาดเจ็บของข้อเข่า

 - Head, Neck, Foot Injury (การดูแลการบาดเจ็บของศีรษะ คอและเท้า)

 - Fitness / PCMA (Pre Competition Medical Assessment) / Eleven Plus (การเตรียมตัวนักฟุตบอลก่อนเข้าแข่งขัน และการวอร์มอัพ 11 ท่าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

 - Sudden Death in Sports (การตายอย่างเฉียบพลันในนักกีฬา)

 - Sports Nutrition + Vitamin and Supplement (โภชนาการและอาหาร)

 - Sports Radiology / Age Determination (การตรวจเพื่อดูอายุกระดูกของนักฟุตบอล)

 - Youth & Travelling with Team (การดูแลนักฟุตบอลยุวชน และการเดินทางกับทีมฟุตบอล

 - Gene Therapy (การรักษาหรือการโด๊ป โดยใช้วิธีทางพันธุกรรม)

 - Fight Against Doping in Football (การต่อสู้กับเรื่องโด๊ป)

 - PRP (Platelet Rich Plasma) / Stem Cell (การใช้น้ำเหลืองที่มีเกล็ดเลือดเยอะ และใช้เซลล์ต้นกำเนิดรักษา)

 - Exercise Induced Asthma (โรคหอบหืดที่เกิดจากการออกกำลังกาย)

 - Woman & Football (ฟุตบอลหญิง)

 - FIFA & Football for Health (นโยบายของฟีฟ่าในการนำเอากีฬาฟุตบอลไปใช้ในการปรับปรุงดูแลสุขภาพให้แข็งแรง)

 - Workshop – Knee, Ankle, Back, Doping (การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการบาดเจ็บข้อเข่า / ข้อเท้า / เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการตรวจโด๊ป)

ผมต้องขอประทานโทษด้วยที่นำรายละเอียด เกี่ยวกับการประชุมมานำเสนอในที่นี้ เพราะต้องการให้ตื่นตัวในหมู่ผู้ที่ดูแลนักฟุตบอลในประเทศไทย และขอเชิญชวนให้ท่านที่สนใจที่จะเข้าประชุม กรุณาติดต่อผ่านมาทางอีเมล์ด้านล่าง ผมจะได้จัดส่งรายละเอียดไปให้มากขึ้นหรือหากมีผู้สนใจมาก ผมจะขอให้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ประสานงานนำทีมจากประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับนักวิชการที่ต้องการส่งเรื่องเพื่อไปนำเสนอในที่ประชุม ผมได้มีงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องบิน ค่าลงทะเบียน และค่าที่พัก สำหรับท่านที่ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการจัดการประชุมรับเรื่องที่ท่านส่ง ไปให้คณะกรรมการพิจารณา

สำหรับสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ผมขอเสนอแนะว่า ทางสโมสรฯ ควรที่จะจัดส่งแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดประจำทีมได้เข้าไปร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักฟุตบอลในสโมสรของท่านได้ดีขึ้น ได้รับความรู้ที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของฟีฟ่า และเอเอฟซี สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

52 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ปวดหลัง ที่ทุกคนควรทราบ

17 กุมภาพันธ์ 2557 27.907

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่าผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตผู้นำของประเทศไทย มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่าน อาการรุนแรงมากถึงขนาดแพทย์ต้องรีบนำท่านไปรักษาที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง

แพทย์เวชศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอผลงานในเอเอฟซี

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.223

ผู้อ่านจะได้ยินคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา / เวชศาสตร์การกีฬา จนชินแล้ว มาวันนี้มีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีก นั่นคือ Football Medicine ซึ่งทางคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของฟีฟ่า ได้บัญญัติคำขึ้นมาเพราะได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา / เวชศาสตร์การกีฬา

เขตปลอดบุหรี่

7 มิถุนายน 2556 4.182

จุดมุ่งหมายของหัวข้อเรื่องนี้เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ทราบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2535 เป็นต้นมา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ