โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,963 Views

การบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดของตนเอง

การบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดของตนเอง

การบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดตนเองนี้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัด เกิดความมั่นใจว่าโลหิตไม่ผิดหมู่ เพราะเป็นโลหิตของตนเองที่เจาะเก็บไว้ก่อนการผ่าตัด ส่วนในด้านของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ก็พร้อมที่จะทำการผ่าตัดเพราะมีโลหิตสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองไว้ในธนาคารเลือดอีกด้วยหาก โลหิตที่เจาะเก็บไว้นั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้

 

สำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมกับโครงการบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดของตนเอง คือ

- ผู้ป่วยที่กำหนดวันเวลาผ่าตัดได้แน่นอน

- เป็นการผ่าตัดประเภทที่ไม่รีบด่วน เช่น ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า การผ่าตัดกระดูก การผ่าตัดเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรง ผ่าตัดทางนรีเวช

- ผู้ป่วยที่มีหมู่โลหิตหายาก

- ผู้ป่วยที่มีการทำลายเม็ดโลหิตแดงของผู้อื่นที่มิใช่โลหิตของตนเอง

การ เจาะโลหิตแต่ละครั้งจะได้โลหิต 1 หน่วย ประมาณม 350 มิลลิลิตร โดยเจาะสัปดาห์ละ 1 หน่วย

หน่วยสุดท้ายจะต้องเจาะก่อนวันผ่าตัด 3 วันหรือ 72 ชม. และปริมาณโลหิตที่เจาะเตรียมไว้ก่อนการ

ผ่าตัดไม่ควรเกิน 3 หน่วย เพื่อการป้องกันมิให้หน่วยแรกหมดอายุก่อนที่จะทำการผ่าตัด

ถ้าท่าน สนใจหรือโรงพยาบาลใดประสงค์เข้าร่วมในโครงการนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริจาคโลหิตแห่ง

ชาติ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์ 2524106-9

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

แผนการรักษาก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์

5 สิงหาคม 2556 2.970

หลังจากที่ได้รับการตรวจเพิ่มเติม ด้วยการใช้เข็มเจาะเข้าไปที่ก้อน และดูดเซลไปตรวจแล้ว แพทย์ก็จะนัดผู้ป่วยมาฟังผลการตรวจ ซึ่งผลที่ได้ อาจเป็นดังต่อไปนี้ · พบเซลเนื้อร้าย · พบเซลที่สงสัยว่าอาจเป็นเนื้องอก · เจาะได้น้ำ และไม่พบเซลผิดปกติ

สะอึก

2 สิงหาคม 2556 52.799

สะอึก หลายๆ ท่านคงจะมีประสบการณ์ในการ "สะอึก" มาบ้างแล้ว และทราบดีว่าการที่จะทำให้หยุดสะอึกอย่างจงใจนั้นไม่สามารถจะกระทำได้

เซลล์สมองกระจกเงา

20 กุมภาพันธ์ 2557 3.445

เคยสังเกตไหม ครับว่าเวลาที่เราเห็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆ นั่งไขว่ห้าง หรือกอดอกแล้วทำไมเราถึงมีแนวโน้มทำตาม มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเลียนแบบโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นพฤติกรรมติดต่อ แม้แต่พฤติกรรมของเด็กอนุบาลที่ชอบทำท่าเลียนแบบ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ