โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 6,137 Views

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ


การรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวหรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสารรังสีสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา เนื่องจากโดยธรรมชาติของโรคมะเร็ง มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ

 

โดยทั่วไปหากมีมะเร็งเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนแรกหลังการรักษาเสร็จสิ้น แสดงว่าการรักษานั้น ไม่

สามารถกำจัดมะเร็งออกไปได้หมด หรือที่เรียกว่่า Residual tumor แต่ถ้าหากเกิดขึ้นหลังจากให้การรักษาไปแล้วมากกว่า 6 เดือนจะเรียกว่า การเกิดซ้ำ (Recurrent) ไม่ว่า จะเป็นแบบใดก็ไม่ส่งผลดีกับตัวผู้ป่วยทั้งสิ้น

 

การติดตามการรักษา มีจุดประสงค์หลัก เพื่อติดตามดูว่า มีมะเร็งเกิดขึ้นมาใหม่ หรือไม่ หากมี จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วง 2 ปีแรก เป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดมะเร็งใหม่มากที่สุด ดังนั้น ในช่วงดังกล่าว แพทย์จะนัดผู้ป่วยเพื่อมารับการตรวจค่อนข้างถี่แต่หลังจากนั้น อาจจะนัดมาตรวจห่างขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยรวมทั้งมะเร็งที่เป็น

 

การติดตามการรักษา นอกจากจะทำการตรวจหามะเร็งที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในตำแหน่งต้นทางแล้วยัง

จะต้องตรวจหาว่ามีการกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ ด้วยหรือไม่ซึ่งโดยปกติ จะตรวจตามอาการของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ป่วยควรจะสำรวจอาการของตนเองเป็นระยะๆ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะต้องรีบแจ้งให้กับแพทย์ที่ดูแลทราบ เพื่อตรวจให้ละเอียดเป็นพิเศษในอวัยวะที่มีอาการ

 

การติดตามการเกิดใหม่ของมะเร็งต่อมไทรอยด์ สามารถทำได้โดย แพทย์จะทำการตรวจร่างกายด้วยการคลำบริเวณลำคอ อาจใช้อุลตราซาวด์มาช่วยในการตรวจว่ามีก้อนขึ้นใหม่ที่ลำคอหรือไม่ นอกจากนี้ ยังอาจส่งตรวจด้วยการใช้ไอโอดีนเคลือบสารกัมมันตภาพรังสีทุก 6 เดือนการเจาะเลือดเพื่อหาระดับของโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Thyroglobulin level ก็เป็นตัวช่วยบอกว่า มีการเกิดมะเร็งขึ้นใหม่อีกหรือไม่

 

จะเห็นว่า ในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์นอกจากขั้นตอนการรักษาที่มีความสำคัญที่จะต้องทำให้ถูกต้องแล้วการติดตามการรักษา ก็เป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญไม่แพ้กันอย่าลืมนะครับว่าการรักษามะเร็งจะได้ผลดีหากไดัรับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้นควรไปตรวจตามนัดอย่าง

สม่ำเสมอ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

14 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มขีดความสามารถและฝึกการปรับตัวให้ลูก

8 กุมภาพันธ์ 2560 5.482

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว แต่ละคนจึงต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้ และปรับปรุงตนเองเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมลูกหลานเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ

อาหารกับโรคเรื้อรัง

5 มิถุนายน 2556 3.287

สารอาหารชนิดต่างๆที่เรากินอาหารเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกนำไปใช้สร้างส่วนของเซลล์ ถูกแปลงเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหว และยังใช้ในการแก้ไข ป้องกันโรคบางอย่าง สารบางชนิดมีผลส่งเสริม บางชนิดมีผลต่อการยับยั้งความผิดปกติหลายๆอย่างได้

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ครรภ์เป็นพิษ”

18 มีนาคม 2556 3.906

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลายๆ ท่านคงจะได้อ่านข่าวกันแล้ว เกี่ยวกับนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังรายหนึ่ง มีภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง ช๊อกหมดสติ ต้องคลอดก่อนกำหนด รวมถึงมีภาวะเลือดออกในสมอง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ต้องติดตามอาการกันวันต่อวัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ