โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 28 พ.ค. 57 6,450 Views

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

มะเร็ง เต้านมได้คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย การตรวจเอกซเรย์เต้านมหรือ MAMMOGRAM เป็นการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ เป็นวิธีที่ปลอดภัยและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัยได้หากตรวจพบมะเร็ง เต้านมได้ตั้งแต่มีขนาดเล็ก ๆ เพราะการค้นพบมะเร็งที่เกิดที่เต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้เร็วที่สุด เท่าใด โอกาสรักษาให้หายขาดได้ก็มีมากเท่านั้น

 

การตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง MAMMOGRAM เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตผู้หญิงทุกคน

ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป โดยมีข้อแนะนำดังนี้

 

ถ้าท่านอายุ 35 ปี ควรรับการตรวจเอกซเรย์ไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และหลังจากนั้นตรวจทุก 2 ปีจน

อายุ 40 ปี

 

ถ้าท่านอายุ 40 - 50 ปี ควรรับการตรวจเอกซเรย์เต้านมทุก 1 - 2 ปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์

ส่วน กรณีของผู้ที่มีประวัติว่าในครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งเต้านม อาจต้องรับการตรวจเอกซเรย์เต้านม

บ่อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งควรจะรับคำแนะนำจากแพทย์นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอล

17 กุมภาพันธ์ 2557 6.015

บทความวันนี้ผมมีข้อมูลการบาดจ็บของนักฟุตบอลชายในวัยต่างๆ กัน และในระดับฝีเท้าต่างๆ กัน ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟุตบอลของฟีฟ่าเอาไว้โดยเปรียบเทียบชั่วโมงการฝึกซ้อมและการแข่งขันไว้ด้วย

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus)

6 สิงหาคม 2560 2.454

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งการเป็นตับอักเสบเรื้อรังจะนำไปสู่ภาวะตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้

ใยอาหาร : คืออะไร?/พบในที่ใดบ้าง?

6 มิถุนายน 2556 3.852

ในปัจจุบันมีคนพูดถึงใยอาหารกันมาก ท่านอาจจะงงและนึกไม่ออกว่าใยอาหารเป็นส่วนประกอบส่วนใดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ