โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 28 พ.ค. 57 6,192 Views

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การ ตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งในสุภาพสตรีทุกคน ตั้งแต่วัยสาวเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต เพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วเท่าใด การรักษาย่อมได้ผลดีเท่านั้น ผู้หญิงทุกคนควรฝึกหัดคลำเต้านมตนเองทุก 1 เดือน จะช่วยทำให้เกิดความชำนาญและคุ้นเคยกับความยืดหยุ่นของเต้านมปกติ ซึ่งหากมีอะไรผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเต้านมได้

 

ในแต่ละเดือน เวลาที่เหมาะสมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองคือ 7 วัน ภายหลังมีประจำเดือน เต้านม

จะไม่ค่อยตึงและเวลาคลำจะไม่ค่อยเจ็บ แต่ถ้าหากท่านมีประจำเดือนมาไม่แน่นอน ท่านควรตรวจวัน

เดียวกันของทุกดเดือน เช่น ตรวจวันที่ 10 ของทุกเดือน เป็นต้น

 

การเปลี่ยนแปลงที่ท่านอาจ สังเกตจากอาการที่พบ เช่น ขนาดที่เปลี่ยนแปลง ผิวหนังบริเวณเต้านม

ที่เปลี่ยนแปลงบุ๋มลงหรือหดรั้ง มีของเหลวผิดปกติไหลออกจากหัวนม ผิวหนังเปลี่ยนสีออกไป เหล่า

นี้ท่านสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้จากการส่องกระจกดู

 

สำหรับ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง อาจทำได้ดังนี้ ถ้าต้องการตรวจด้านขวาให้นอนหงาย เอาหมอน

หนุนใต้ไหล่ขวา โดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของมือซ้ายกดลงไปบริเวณเต้านมให้ทั่ว ซึ่งอาจใช้

คลำเป็นวงกลมรอบๆ หัวนมออกไป กว้างขึ้นเรื่อยๆ หรือคลำเป็นแนวตั้งแและแนวนอน จากซ้ายไป

ขวาหรือขวาไปซ้ายให้ทั่วเต้านม ให้เป็นระเบียบแบบแผนสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ไม่หลงบางตำแหน่งที่

นึกว่าคลำแล้ว ถ้าต้องการตรวจเต้านมซ้ายก็ทำเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว

 

หวัง ว่าท่านคงพอเข้าใจนะคะ ทางที่ดีท่านควรรับคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาลที่มีความชำนาญ

ในการสอนการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีวิดีโอสอนการตรวจ ซึ่งท่านสามารถหามาดูได้ไม่

ยาก จะทำให้ท่านทำตามได้ไม่ยาก ข้อสำคัญอยู่ที่ท่านต้องฝึกจนชำนาญและทำอย่างสม่ำเสมอ จะ

เป็นผลดีต่อตัวท่านอย่างแน่นอน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การสำลักอาหาร

6 มิถุนายน 2556 6.916

ภาวะการสำลักอาหาร คือ การที่มีเศษอาหารหรือน้ำ (Food particle) หลังกลืนอาหาร หล่นเข้าไปอยู่ในหลอดลม ซึ่งจะทำให้เกิดอาการไอติดต่อกันหลายๆครั้ง เพื่อขับดันให้เศษอาหารนั้นหลุดออกไปจากหลอดลม

ผดผื่นคัน

6 มิถุนายน 2556 5.315

ผดผื่นคัน เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในบ้านเรา เนื่องจากมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปี ผดเกิดจาก ท่อต่อมเหงื่อในชั้นหนังกำพร้าแตก เนื่องจากมีการอุดตันของท่อ และมีการทำงานของต่อมเหงื่อมากผิดปกติ

How much do you know about sexually transmitted diseases (STDs)?

8 สิงหาคม 2556 6.543

After having celebrated the New Year, the “Month of Love” is coming up. In this month we have Valentine’s day the universal day for lovers. When we talk about love and passion, there are other important factors that couples should think about, including

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ