โพสต์ 5 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,637 Views

การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง

การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง

วันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของเครื่องมือที่ช่วยในการได้ยินแบบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถตรวจวัดระดับของการได้ยินได้โดยที่ที่ผู้ถูกตรวจไม่ต้องให้ความร่วมมือด้วย

โดยหลักการแล้ว การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) จะคล้ายกับการตรวจคลื่นสมองแต่หลักการตรวจจะง่ายกว่าเพราะดูแค่ลักษณะของคลื่นสมองที่เกิดจากการกระตุ้นของเสียงแล้วดูการตอบสนอง (response) จากหูไปจนถึงระดับก้านสมองเท่านั้น

ลักษณะตัวอย่าง ABR ซึ่งแสดง การตอบสนองในระดับต่างๆ ของสมอง

wave Ι cochlear neave
wave Ш cochlear nucheus
wave
lateral lemniscus to inferior colliculus

ประโยชน์ของการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง คือ

1.  ช่วยตรวจระดับการได้ยิน (hearing threshold) ของเด็กเล็กหรือผู้ที่ไม่ร่วมมือในการตรวจแบบปกติ

2.  ช่วยตรวจคัดกรองความผิดปกติของการเหนี่ยวนำกระแสประสาท อาจแสดงถึงเนื้องอกของเส้น ประสาทสมองคู่ที่ 8 ได้

3.  ใช้ตรวจ ติดตามความผิดปกติในระดับก้านสมอง

การตรวจเพียงแต่ผู้เข้ารับการตรวจนอนเฉยๆ ผู้ตรวจจะติดอุปกรณ์บริเวณศีรษะและหลังใบหูของผู้ถูกตรวจและใช้เสียงเข้าในหู 2 ข้าง ใช้เวลาประมาณ 15- 30 นาที ก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กต้องรอให้เด็กหลับจึงจะตรวจได้ครับ

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 27.570

แม้ ว่าโรคเอดส์จะยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน แต่ถ้าผู้ติดเชื้อเอดส์รู้ตัวได้เร็ว มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปได้อีกหลายปีทีเดียวล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นลองฟังดูนะคะว่า อาการนำที่พบได้บ่อย ๆ

ยาเสพติด...มีอันตรายอย่างไร?

7 มิถุนายน 2556 32.473

การใช้ยาเสพติดอย่างปลอดภัยอาจเป็นไปได้ในกรณีที่ใช้กับคนไข้ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิด

เสียง…สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

7 สิงหาคม 2556 1.604

เสียงเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงของเราจะพัฒนาเต็มที่ตอนอายุครรภ์ได้ 6 เดือนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการกระตุ้นด้วยเสียงเพลงให้เด็กทารกในครรภ์ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ