โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,417 Views

การฉีดยาแก้อักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง

การฉีดยาแก้อักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง

การฉีดยาชนิดนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด การฉีดยาจะทำโดย 2 วัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อลดการอักเสบโดยตรงที่เส้นประสาท ยาลดการอักเสบมักจะเป็นยาสเตรียรอยด์ที่ถูกเตรียมขึ้นมาเพื่อใช้ฉีดเข้าที่รากประสาท ยาสเตรียรอยด์ชนิดนี้ หากใช้โดยแพทย์ผู้ชำนาญมักจะไม่มีผลข้างเคียงหรือโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งยาตัวนี้จะปล่อยสารออกฤทธิ์อย่างช้าๆโดยมากมักจะอยู่ในบริเวณที่ฉีดยาในระยะเวลายาวนาน อาจจะมากกว่า 1-2 เดือน 

2.เพื่อเป็นการ ระบุตำแหน่ง และช่วยยืนยันของปัญหาของอาการปวด ซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าศัลยแพทย์จะใช้ยาฉีดเข้าที่รากประสาทเป็นตัวบอกตำแหน่งของปัญหา เพื่อที่จะสามารถทำการรักษาและผ่าตัดได้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อกรุงเทพ

7 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์

8 สิงหาคม 2556 2.917

คำแนะนำต่อไปนี้คือแนวทางสำหรับท่านที่ติดเชื้อเอดส์ หรืออาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อเอดส์อยู่ในครอบครัว เพื่อการปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างถูกต้องเหมาะสม

การพิสูจน์ทราบชนิดของสเต็มเซลล์จากร่างกาย

7 มิถุนายน 2556 3.010

สเต็มเซลล์จากร่างกาย หรือที่เรียกว่า adult stem cells พบได้ในอวัยวะและเนื้อเยื่อหลายชนิด และพบในปริมาณที่ไม่มากนัก นักวิทยาศาสตร์พบว่าสเต็มเซลล์เหล่านั้นอยู่ในเนื้อเยื่อโดยยังไม่แบ่งตัวแต่อย่างใดเป็นเวลาหลายปี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

8 สิงหาคม 2556 3.293

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานบริการโลหิตแห่งชาติ ที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนทั้งประเทศ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ