โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,322 Views

การฉีดยาแก้อักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง

การฉีดยาแก้อักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง

การฉีดยาชนิดนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด การฉีดยาจะทำโดย 2 วัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อลดการอักเสบโดยตรงที่เส้นประสาท ยาลดการอักเสบมักจะเป็นยาสเตรียรอยด์ที่ถูกเตรียมขึ้นมาเพื่อใช้ฉีดเข้าที่รากประสาท ยาสเตรียรอยด์ชนิดนี้ หากใช้โดยแพทย์ผู้ชำนาญมักจะไม่มีผลข้างเคียงหรือโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งยาตัวนี้จะปล่อยสารออกฤทธิ์อย่างช้าๆโดยมากมักจะอยู่ในบริเวณที่ฉีดยาในระยะเวลายาวนาน อาจจะมากกว่า 1-2 เดือน 

2.เพื่อเป็นการ ระบุตำแหน่ง และช่วยยืนยันของปัญหาของอาการปวด ซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าศัลยแพทย์จะใช้ยาฉีดเข้าที่รากประสาทเป็นตัวบอกตำแหน่งของปัญหา เพื่อที่จะสามารถทำการรักษาและผ่าตัดได้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อกรุงเทพ

7 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มารู้จัก ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี กันเถอะ

9 ตุลาคม 2558 5.154

การตรวจหา เอ วัน ซี เป็นตัวช่วยในการประเมินความสามารถในการควบคุมเบาหวานในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ชัดเจน เพราะบอกถึงผลการควบคุมระดับน้ำตาลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่วันสองวันก่อนการตรวจ

โรคแอนแทรกซ์

1 สิงหาคม 2556 3.199

แอนแทรกซ์ไม่ใช่โรคใหม่ เป็นโรคที่เกิดในสัตว์มานาน โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว แพะ แกะ มักไม่ค่อยทำให้เกิดโรคในคน เชื้อที่ทำให้เกิดโรคชื่อ Bacillus anthracis ซึ่งขยายพันธ์โดยสปอร์ ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง

ฝีที่ติ่งหู

6 มิถุนายน 2556 4.762

“ทำไมติ่งหูอักเสบบ่อย บางครั้งมีน้ำหนองไหลซึมออกมา บางครั้งบวมเปล่งและเจ็บมาก” ผู้ป่วยมักจะมีคำถามเหล่านี้ มาปรึกษาแพทย์อยู่เป็นประจำ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ