โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 5,542 Views

การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ

การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุน (Vertebral Osteoporosis) มีโอกาสสูงที่จะเกิดการหักยุบของกระดูกสันหลัง (Vertebral Compression Fracture) เกิดขึ้น ในบางรายมีประวัติเกิดอุบัติเหตุล้มก้นกระแทกพื้นหรือแม้แต่บางรายก็ไม่มีอุบัติเหตุใดๆชัดเจนก็มีกระดูกสันหลังหักยุบเกิดขึ้นผู้ป่วยประเภทนี้จะมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง (Severe Back Pain) จนไม่สามารถลุกขึ้นรับประทานอาหารหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและเนื่องจากมักจะพบโรคนี้ในผู้ป่วยโรคสูงอายุจึงทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้การรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายปวดให้เร็วที่สุดจำเป็นจะต้องเป็นการรักษาที่ปลอดภัย ซึ่งถ้าหลีกเลี่ยงการดมยาสลบได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุเหล่านี้ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดใหญ่ (High risk in Surgery)

ดังนั้นการรักษาโดยการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังจึงเป็นการรักษาที่ก้าวขึ้นเป็นการรักษาที่มาตราฐานของการรักษากระดูกพรุนหักยุบในปัจจุบัน ซีเมนต์ที่ฉีดเข้าไปเป็นซีเมนต์พิเศษที่สำหรับใช้ในกระดูก เมื่อใส่เข้าไปที่กระดูกสันหลังที่หักยุบนั้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีซีเมนต์นี้จะแข็งตัวและยึดติดกับกระดูกที่หักยุบนั้นทำให้เกิดการยึดติดของกระดูกโดยทันทีเมื่อซีเมนต์แข็งแล้วหากจับผู้ป่วยขึ้นลุกนั่งหรือเดินผู้ป่วยจะหายปวดในทันทีจึงนับเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดปัญหาชนิดนี้การฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังของผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า Cement Augmentation นี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การทำ Vertebroplastyและการทำ Kyphoplastyโดยต่างกันที่การทำ Kyphoplastyจะต้องนำบอลลูนเข้าไปขยายกระดูกสันหลังที่หักยุบนั้น ให้ยกตัวขึ้นมาเท่ากับระดับเดิมก่อนที่จะฉีดซีเมนต์เข้าไป ทั้ง 2 วิธีต่างมีการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการรักษาและทำให้ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเนื่องจากอาการปวดหลังอย่างรุนแรง กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วหลังจากทำการรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์เรียบร้อยแล้วแพทย์มักนิยมให้การรักษาเรื่องกระดูกสันหลังพรุน (Osteoporosis) กับผู้ป่วยต่อไปอีกในระยะเวลา 3-5 ปี เป็นอย่างน้อย

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการโรคจิตติดมือถือ โรคโนโมโฟเบีย

28 สิงหาคม 2558 18.071

อาการที่เกิดจากความหวาดกลัว วิตกกังวลเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่อสาร และอาการนี้กำลังถูกเสนอจัดเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มวิตกกังวล

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 4.168

ผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบหมุนเวียนเลือดของขาและเท้า โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและการอดบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ZIKA FEVER สถานการณ์ไข้ซิกาในประเทศไทย รู้เพื่อป้องกัน

16 กุมภาพันธ์ 2559 9.354

ไวรัสซิกา เป็นไวรัสจำพวกเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก ไข้เหลือง และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด เป็นอีกหนึ่งโรคที่สำคัญต่อหญิงตั้งครรภ์อาจมีผลกระทบกับเด็กในครรภ์ ทำให้ทารกมีศีรษะเล็ก และสมองฝ่อได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ