โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 5,443 Views

การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ

การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุน (Vertebral Osteoporosis) มีโอกาสสูงที่จะเกิดการหักยุบของกระดูกสันหลัง (Vertebral Compression Fracture) เกิดขึ้น ในบางรายมีประวัติเกิดอุบัติเหตุล้มก้นกระแทกพื้นหรือแม้แต่บางรายก็ไม่มีอุบัติเหตุใดๆชัดเจนก็มีกระดูกสันหลังหักยุบเกิดขึ้นผู้ป่วยประเภทนี้จะมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง (Severe Back Pain) จนไม่สามารถลุกขึ้นรับประทานอาหารหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและเนื่องจากมักจะพบโรคนี้ในผู้ป่วยโรคสูงอายุจึงทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้การรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายปวดให้เร็วที่สุดจำเป็นจะต้องเป็นการรักษาที่ปลอดภัย ซึ่งถ้าหลีกเลี่ยงการดมยาสลบได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุเหล่านี้ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดใหญ่ (High risk in Surgery)

ดังนั้นการรักษาโดยการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังจึงเป็นการรักษาที่ก้าวขึ้นเป็นการรักษาที่มาตราฐานของการรักษากระดูกพรุนหักยุบในปัจจุบัน ซีเมนต์ที่ฉีดเข้าไปเป็นซีเมนต์พิเศษที่สำหรับใช้ในกระดูก เมื่อใส่เข้าไปที่กระดูกสันหลังที่หักยุบนั้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีซีเมนต์นี้จะแข็งตัวและยึดติดกับกระดูกที่หักยุบนั้นทำให้เกิดการยึดติดของกระดูกโดยทันทีเมื่อซีเมนต์แข็งแล้วหากจับผู้ป่วยขึ้นลุกนั่งหรือเดินผู้ป่วยจะหายปวดในทันทีจึงนับเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดปัญหาชนิดนี้การฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังของผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า Cement Augmentation นี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การทำ Vertebroplastyและการทำ Kyphoplastyโดยต่างกันที่การทำ Kyphoplastyจะต้องนำบอลลูนเข้าไปขยายกระดูกสันหลังที่หักยุบนั้น ให้ยกตัวขึ้นมาเท่ากับระดับเดิมก่อนที่จะฉีดซีเมนต์เข้าไป ทั้ง 2 วิธีต่างมีการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการรักษาและทำให้ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเนื่องจากอาการปวดหลังอย่างรุนแรง กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วหลังจากทำการรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์เรียบร้อยแล้วแพทย์มักนิยมให้การรักษาเรื่องกระดูกสันหลังพรุน (Osteoporosis) กับผู้ป่วยต่อไปอีกในระยะเวลา 3-5 ปี เป็นอย่างน้อย

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสียงเปลื่ยนไป เมื่อวัยเปลี่ยนแปลง

10 เมษายน 2559 3.736

อย่าให้เสียงคุณเปลี่ยนไป เมื่อวัยเปลี่ยนแปลง ทราบหรือไม่...คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น เสียงพูดเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เสียงเบาลง แหบ พลังเสียงลดลง พูดได้ไม่นานเท่าเดิม ร้องเพลงแล้วเหนื่อยเร็วขึ้น เสียงสั่นๆ

ต้อกระจก

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.399

ต้อกระจกคือ สภาวะของแก้วตา หรือเลนส์ในลูกตา ไม่ใสเหมือนเดิม อาจจะขุ่นมัว มีผลทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเสื่อมสภาพตามวัย นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทก การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณตา หรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ และมีผลมาที่บริเวณตา เช่น เบาหวาน เป็นต้น

แคลอรี่ : พลังงานจากสารอาหาร

6 มิถุนายน 2556 3.029

แสดงว่าท่านมีความสนใจต่ออาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปทุกวัน ว่าจะให้พลังงานอย่างไร? เกี่ยวข้องกับคำว่าแคลอรี่อย่างไร? การทำงานของอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเสมือนเครื่องจักรยนต์ที่ต้องเติมเชื้อเพลิงมาใช้เผาพลาญให้เกิดพลังงาน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ