โพสต์ 5 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,149 Views

กายวิภาคของกล้ามเนื้อ

กายวิภาคของกล้ามเนื้อ

กระดูกสันหลังของมนุษย์มีตั้งแต่ส่วนคอจนถึงส่วนก้นกบซึ่งแต่ละส่วนก็มีกล้ามเนื้ออยู่รายรอบกล้ามเนื้อมีส่วนสำคัญต่อกระดูกสันหลังเป็นอย่างมากเนื่องจากกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนนั้นทำหน้าที่ประคับประคองกระดูกสันหลังมิให้เกิดการหลวมหลุดหรือเกิดการเคลื่อนไหวที่มากเกินกว่ากระดูกสันหลังและเส้นประสาทภายในจะรองรับได้ ในส่วนคอจะมีกล้ามเนื้อส่วนคอรองรับในส่วนเอวก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนเอวไว้กล้ามเนื้อตั้งแต่คอจนถึงเอวนี้ได้รับการสั่งงานมาจากเส้นประสาทฝอยที่ออกมาจากไขสันหลังดังนั้นในกรณีที่มีการกระตุ้นเส้นประสาทที่ออกมาจากบริเวณไขสันหลังผิดปกติอาจทำให้เกิดปัญหาต่อกล้ามเนื้อที่ประคองต่อกระดูกสันหลังโดยรอบได้กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่พบการบาดเจ็บได้บ่อยโดยเฉพาะในนักกีฬาหรือในผู้ป่วยที่ขาดการออกกำลังกายกล้ามเนื่อจะง่ายต่อการบาดเจ็บง่ายกว่าคนปกติ

 การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่ห่อหุ้มกระดูกสันหลังอยู่นี้สามารถส่งผลใหเเกิดอาการปวดเฉพาะที่คืออาการปวดหลัง ปวดคอได้อย่างไม่ยากเย็นนัก อย่างไรก็ตามในบางครั้งการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาจส่งผลให้เกิอาการปวดร้าวไปตามแขนหรือขา ที่เป็นความรู้สึกจากกล้ามเนื้อแผ่นหลังได้ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อต่างๆนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกถึงกันโดยยาวตลอดจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งปวดต้นคอเรื้อรังสามารถจะมีอาการปวดไปที่ข้อมือหรือปลายนิ้วได้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักและเมื่อรักษากล้ามเนื้อที่ตรงใกล้กระดูกสันหลังหายปวดแล้วภาวะปวดร้าวไปตามแขนก็หายไปด้วย เช่นเดียวกันภาวะปวดหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกและเอวก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดขาทีมีลักษณะปวดร้าวเหมือนกระดูกทับเส้นทุกประการได้เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อคอและเอวนั้นไม่สามารถหายได้โดยการผ่าตัด แต่สามารถหายได้โดยการทำกายภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้การวินิจฉัยให้ได้ว่าผู้ป่วยที่มาหาเราด้วยอาการปวดนี่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือกระดูกทับเส้น

อาการปวดไหล่ ปวดคอ จากภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นที่บ่า บางครั้งอาจเรื้อรังจาก2สัปดาห์กลายเป็น 2 เดือน หรือ 2 ปี ได้โดยไม่ยากนักเนื่องจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่นความเครียด การปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ การขาดการออกกำลังกาย ความอ้วนการสูบบุหรี่ เป็นต้น ดังนั้นผู้ป่วยที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาของกล้ามเนื้อส่วนคอและส่วนเอวส่วนหลังจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกกำลังกายเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ในกรณีที่ภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังและมีอาการอย่างรุนแรงเราเรียกภาวะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรื้อรังนี้ว่า Myofacial Pain Syndrome ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอย่างมากและบางครั้งมีอาการคล้ายคลึงกับการกดทับเส้นประสาทเป็นอย่างยิ่งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณสะบักหรือไหร่นั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกมัดบางมัดเป็นเพียงเล็กน้อยมีกล้ามเนื้อขนาดไม่ใหญ่มากนักหดเกร็งก็สามารถกก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงจนผู้ป่วยไม่สามารถนอนหลับได้หรือจนผู้ป่วยต้องถูกผ่าตัดโดยไม่จำเป็นได้การักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งเรื้อรังนี้เป็นงานทางได้เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งมีวิธีการรักษาหลากหลาย อาทิ เช่น การรักษาโดายการฝังเข็มการรักษาโดยการใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ การรักษาโดยเทคนิคที่เรียกว่าMobilization การที่ศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อที่ล้อมรอบกระดูกสันหลังอยู่นี้นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากเราพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงหลายรายอาจได้รับการผ่าตัดโดยไม่มีความจำเป็นและการผ่าตัดไม่สามารถทำให้หายปวดได้การรักษาแบบองค์รวมของศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจรรพ.กรุงเทพนี้จึงสามารถช่วยลดอุบัติการณ์การผ่าตัดโดยไม่จำเป็นเนื่องจากอาการปวดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของไต

22 สิงหาคม 2556 47.814

ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วเหลือง ขนาดเท่ากำปั้น คนปกติมีไต 2 ข้างวางอยู่บริเวณกลางหลังข้างละ 1 อัน โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหลังใต้ต่อกระดูกชายโครง บริเวณบั้นเอว ไตเปรียบเสมือนเครื่องกรองชนิดพิเศษที่มีความมหัศจรรย์และมีจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต

การป้องกันโรคบาดทะยัก

1 สิงหาคม 2556 5.481

การป้องกันโรคบาดทะยัก แม้โรคบาดทะยัก (tetanus) จะมีวัคซีนป้องกัน แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าจะพบในผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้ป่วยบางรายเพียงแค่โดนเข่งบาดมือ ก็เป็นโรคบาดทะยักได้

เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.286

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยท่านส.ว.วรวุฒิ โรจนพานิช ประธานฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “การศึกษา และค้นหาปัญหา และสาเหตุการก่อความรุนแรงของแฟนบอล เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทในสนามฟุตบอล”

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ