โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,042 Views

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบหมุนเวียนเลือดของขาและเท้า โดย

การออกกำลังกายเป็นประจำและการอดบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่าลืม! เดินหรือออกกำลังกายทุกวัน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น

1. การเดิน ควรเดินวันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง และพยายามเพิ่มระยะทางเดินทีละน้อยทุกวัน

image

2. การเดินขึ้นบันได เดินขึ้นบันไดในลักษณะก้าวเขย่ง

image

3. การเหยียดกล้ามเนื้อน่องยืนโน้มตัวไปข้างหน้า โดยใช้มือเกาะผนังไว้ ยืนเท้าห่างกันเล็กน้อย

ให้ส้นเท้าอยู่บนพื้น พับแขนและเหยียดแขน 10 ครั้ง โดยให้หลังและขาอยู่ในแนวตรงตลอดเวลา

image

4. นั่งเก้าอี้กอดอก นั่งเก้าอี้ และลุกขึ้น-ลง 10 ครั้ง

image

5. บริหารปลายเท้ายืนเอามือเกาะเก้าอี้ เดินย่ำอยู่กับที่ โดยยกส้นเท้าขึ้น-ลง และให้ปลายเท้า

แตะพื้นตลอดเวลา

image

6. งอเข่าลุกขึ้นและลง 10 ครั้ง โดยใช้มือเกาะเก้าอี้ และให้หลังตรงตลอดเวลา

image

7. เขย่งส้นเท้ายกส้นเท้าขึ้นลง ประมาณ 20 ครั้ง พยายามลงน้ำหนักตัวที่ปลายเท้าข้างใดข้าง

หนึ่งก่อนแล้วเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่ง

image

8. แกว่งขายืนลง น้ำหนักตัวบนขาข้างหนึ่งใช้มือเกาะเก้าอี้หรือโต๊ะ แกว่งเท้าอีกข้างประมาณ

10 ครั้ง แล้วเปลี่ยนข้างทำเหมือนกัน

image

9. สะบัดเท้านั่งบนพื้น โน้มตัวไปข้างหลัง สะบัดเท้า  2 ข้างไปมาหลายๆ ครั้ง

image

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคแพนิค

15 กุมภาพันธ์ 2557 3.140

โรคแพนิค เป็นโรคประสาทกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีอาการเด่นชัด คือ อาการหวาดกลัว วิตกกังวลอย่างสุดขีด เกิดขึ้นเป็นพักๆ

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 2 : โรคระบบทางเดินอาหาร

11 มิถุนายน 2557 14.191

สำหรับตอนที่ 2 นี้ จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคบิด โรคไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ และ โรคตับอักเสบ

วิธีการเลือกรองเท้า

27 กันยายน 2556 6.054

ปัญหาของสุขภาพเท้าในประเทศไทยยังไม่มีมากเหมือนในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา มีผู้รวบรวมสถิติไว้ว่า แต่ละปีค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาของเท้า ที่เกี่ยวข้องกับการใส่รองเท้าไม่เหมาะสม มีถึง 2000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 50,000 ล้านบาท

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ