โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,848 Views

กล้ามเนื้อเรื่องดี ๆ ที่ควรรู้

กล้ามเนื้อเรื่องดี ๆ ที่ควรรู้

ทำไมผู้หญิงที่ออกกำลังกายบ่อย ๆ มานานหลายปีแต่ยังคงมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ปกติ สิ่งที่มีผลอย่างมาก คือ MUSCLE MASS ถ้ากล่าวถึงกล้ามเนื้อ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการที่กล้ามเนื้อย่างนักเพาะกาย แต่ความเป็นจริงหมายถึง ปริมาณกล้ามเนื้อทั้งหมดที่ร่างกายมีอยู่ การมีกล้ามเนื้อที่พอเหมาะทำให้มีรูปร่างดี แข็งแรง ทำให้การเคลื่อนไหวมีพลัง กล้ามเนื้อมีหน้าที่นำอาหารมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน และช่วยให้คุณดูดี

คนที่มีอายุเพิ่มจาก 20 เป็น 30 ปี ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ปริมาณกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลดลง กิจกรรมที่เราทำตามปกติไม่เพียงพอในการทำให้กล้ามเนื้อคงอยู่ดังเดิม จากการศึกษาพบว่าเมื่อผู้หญิงอายุเพิ่มมากจาก 35 เป็น 80 ปี จะเสียปริมาณกล้ามเนื้อไปหนึ่งในสามของปริมาณกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกาย และการที่ปริมาณกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลให้

- ร่างกายอ่อนแอลง
- ร่างกายไม่กระฉับกระเฉงดังเดิม
- ความหนาแน่นของกระดูกลดลง
- อัตราการเผาผลาญพลังงานลดลง
- กล้ามเนื้อถูกแทนที่ด้วยไขมัน

วิธีที่จะทำให้ไขมันไม่เพิ่มขึ้น คือ การทำให้ปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายไม่ลดลง โดยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (STRENGTH TRAINING) ทำให้มีการสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยลดไขมัน ผู้หญิงที่ยกตุ้มน้ำหนักขนาดเล็กสัปดาห์ละ 3 ครั้ง น้ำหนักจะลดลง 3.5 kg. ใน 2 เดือน การยกน้ำหนักในขนาดที่ไม่มากเกินไปจะทำให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้น และลักษณะของกล้ามเนื้อไม่ใหญ่มากเหมือนนักเพาะกาย ทำให้ร่างกายสมส่วน ช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การรักษาโรคเมลิออยโดสิส

18 กรกฎาคม 2556 8.837

โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งไม่มีอาการจำเพาะ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด หรือมีอาการรุนแรง เช่น พบเนื้อตาย แผล ฝีหนองที่ปอด ตับ หรือม้าม หรือพบการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรวดเร็ว

เนื้องอกมดลูก โรคที่พบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์

12 สิงหาคม 2558 5.670

เนื้องอกมดลูกสามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งของมดลูก ก้อนเนื้องอกสามารถเติบโตอย่างช้าๆ หรือรวดเร็วก็ได้ไม่แน่นอน

รองช้ำ

27 กันยายน 2556 4.746

รองช้ำ หมายถึง การมีจุดปวดบนเท้า เช่น ที่ส้นเท้าเวลาเดินลงน้ำหนัก โดยเฉพาะก้าวแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า หรือนั่งนาน ๆ แล้วลุกขึ้นยืนเดิน โรคนี้มีการอักเสบ ปวดส้น ผังผืดฝ่าเท้า Placentar fascia สัมพันธ์กับการเดินลงน้ำหนักที่เท้า มักพบมีความผิดปกติของการลงน้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ