โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 4,213 Views

กระโดดเชือก

กระโดดเชือก

เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายหลายๆ ท่านคิดถึงแต่สนามเทนนิส สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ต้องใช้เฉพาะกีฬานั้นๆ ซึ่งบางอย่างอาจมีราคาแพง และต้องใช้ของใหม่อยู่เรื่อยๆ เช่นลูกแบดมินตัน เป็นต้น

ท่านอาจจะลืมไปว่า การกระโดดเชือกสมัยท่านเป็นเด็ก ก็ถือเป็นการออกกำลังกายชนิดแอโรบิคที่ดีได้อย่างหนึ่ง โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปเต้นแอโรบิค หรือไปว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬาต่างๆนอกบ้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องเดินทางฝ่าการจราจรจราจลที่มีปัญหามากมายอยู่ในขณะนี้

อุปกรณ์ที่ท่านต้องใช้นอกเหนือจากชุดกีฬาและรองเท้าแล้ว คงมีแต่เชือกสำหรับกระโดด ซึ่งมีขายทั่วไปตามแผนกเครื่องกีฬา หรือร้านขายอุปกรณ์กีฬาทั่วไป สำหรับประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการกระโดดเชือก มีดังนี้คือ

- เป็นการฝึกความอดทนทั่วไปของระบบหายใจ และระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด
- เป็นการฝึกการประสานงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 - เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งขาและแขน

ผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกายได้กล่าวถึงการออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือกติดต่อกัน 15 นาที ว่า จะมีผลเสมือนหนึ่งการออกกำลังกายโดยการวิ่งจ๊อกกิ้งถึง 30 นาที

ท่านที่สนใจจะออกกำลังกายโดยวิธีนี้ ท่านต้องอย่าลืมยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพก่อนนะคะ เพราะท่านอาจจะได้รับการบาดเจ็บของเอ็นและกล้ามเนื้อจากการกระโดดเชือกได้ เวลาที่ใช้ท่านอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มทีละน้อยในแต่ละวัน เวลาที่ใช้รวมกันใน 1 สัปดาห์ มีคนแนะนำไว้ว่าน่าจะได้ถึง 2-3 ชั่วโมง และถ้าท่านรู้สึกเบื่อที่จะกระโดดเชือกคนเดียว ชวนคุณลูกมากระโดดเชือกไปพร้อมๆ กันคงจะดีไม่น้อย ขอให้สนุกกับการกระโดดเชือกนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningtis)

31 กรกฎาคม 2560 1.358

เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบบริเวณเยื้อหุ้มสมองและเยื้อหุ้มไขสันหลัง โดยมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อ ทั้งที่เป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และวัณโรคแล้ว อาจมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การบาดเจ็บ มะเร็ง สารเคมี

นอนกรน

6 มิถุนายน 2556 2.845

10 คำถามเกี่ยวกับปัญหาการนอนกรน

อาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดจากโรคข้ออักเสบต่างๆ

3 สิงหาคม 2556 2.843

โรคข้ออักเสบ อาทิเช่น โรครูมาตอยด์(Rheumatoid) โรคเก๊าต์(Gout) โรคข้อสันหลังอักเสบแบบยึดติด(AnkylosingSpondilitis) และโรคข้ออักเสบอื่นๆ สามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังได้อาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะแยกยากจากอาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ