โพสต์ 21 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,475 Views

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

          กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เป็นการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะจากเชื้อโรค เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

มักจะเป็นเชื้อโรคที่อาศัย อยู่บริเวณปลายของท่อปัสสาวะ และจะเป็นที่ใกล้กับทางเดินอุจจาระด้วย

เชื้อโรคจะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายในอวัยวะเพศของผู้หญิง กระเพาะปัสสาวะอักเสบจึงพบได้

ง่ายในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะ

 

          อาการที่สำคัญ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบ ขัด สีของปัสสาวะขุ่น

และมีไข้ขึ้น ถ้าหากมีอาการดังกล่าว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจปัสสาวะ และนำปัสสาวะไปเพาะ

เชื้อเพื่อหาเชื้อโรคในกระเพาะปัสสาวะ แพทย์จะให้การรักษาโดยการรับประทานยาฆ่าเชื้อ ถ้าปล่อย

ให้มีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนาน ๆ โดยไม่รับการรักษา จะทำให้การติดเชื้อนั้นสวนขึ้นไป

จนถึงกรวยไต ทำให้กรวยไตอักเสบตามไปด้วย

 

          การป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่สำคัญ คือ การไม่กลั้นปัสสาวะ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

69 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ

7 มิถุนายน 2556 2.691

กีฬากอล์ฟนั้น ก็อาจสามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกีฬาประเภทอื่นเช่นกัน

ใยอาหาร : คืออะไร?/พบในที่ใดบ้าง?

6 มิถุนายน 2556 4.327

ในปัจจุบันมีคนพูดถึงใยอาหารกันมาก ท่านอาจจะงงและนึกไม่ออกว่าใยอาหารเป็นส่วนประกอบส่วนใดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

กิ๊ฟท์และเด็กหลอดแก้ว

6 มิถุนายน 2556 4.266

คู่สมรสที่ได้รับการตรวจหาสาเหตุจนครบ และได้รับการรักษาตามสาเหตุ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มที่มีซีสต์ (cyst) หรือเนื้องอก มักได้รับการส่องกล้องผ่าตัด ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องผ่าตัดมักได้รับการรักษาด้วยวิธีคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก หรือ IUI

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ