แบบสำรวจสุขภาพ

นอนกรนหรืออาการผิดปกติทางด้านการนอนหลับ

การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับ การนอนกรนหรืออาการผิดปกติทางด้านการนอนหลับ (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล

ความเสี่ยงของโรค NCDs สำหรับประชาชน

เครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงของโรค NCDs สำหรับประชาชน จากสสส. http://www.ncdsthailand.com/tnc.php

  • 1
  • 2