แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

Image

อายุ

เพศ

ระดับการศึกษา

1. เบื่อ ทำอะไรๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน

2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้

3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป

4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง

5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกิน

6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง - คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนที่ทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง

7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

8. พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่นิ่งไม่เหมือนเคย

9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายๆ ไปเสียคงจะดี

ประเมินความเสี่ยง (Submit)