แบบประเมินความเสี่ยงโรคทางนรีเวชและมะเร็งสตรี

Image

ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีคู่นอนหลายคน

ทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

มีบุตรยาก / แท้งบุตรง่าย

ตกขาวมีลักษณะผิดปกติ / ประจำเดือนมาไม่ปกติ

มีเลือดออกในระหว่าง/หลังจากมีเพศสัมพันธ์

มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน

ปวดเกร็งท้องน้อย มักเป็นลักษณะปวดถ่วง ๆ หนัก ๆ ตื้อ ๆ

ประเมินความเสี่ยง (Submit)