แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

Image

สุภาพสตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป

มีประวัติญาติสายตรง เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งชนิดอื่นๆ

มีประวัติใช้ยาฮอร์โมนทนแทนในสตรีวัยหมดระดูหรือภายหลังผ่าตัดรังไข่ นานเกิน 5 ปี

มีอาการเจ็บปวดเต้านมโดยไม่ทราบสาเหตุ

มีก้อนหรือสงสัยว่ามีก้อน ที่เต้านมหรือรักแร้

มีอาการคันหรือมีผื่นผิวหนังเป็นสะเก็ดที่หัวนม

ประเมินความเสี่ยง (Submit)