มะเร็งต่อมลูกหมากหรือระบบทางเดินปัสสาวะชาย

Image

ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป

ปัสสาวะแสบ ขัด

ปัสสาวะต้องเบ่ง ไม่พุ่ง

ลำปัสสาวะเล็กลง

ปัสสาวะเป็นเลือด

มีก้อนกรวดหลุดมากับปัสสาวะ

ปวดปัสสาวะกลั้นไม่อยู่

ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ

เวลาไอ จาม หัวเราะ ลุกขึ้น มีปัสสาวะเล็ดลาด

ประเมินความเสี่ยง (Submit)