ประเมินความเสี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

Image

ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อย

ปวดท้องเวลาปัสสาวะ

ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะไม่สุด

กลั้นปัสสาวะไม่ได้

ปัสสาวะกลิ่นเหม็น

ปัสสาวะมีสีขุ่น

มีเลือดปนปัสสาวะ

ประเมินความเสี่ยง (Submit)