– หมดเขตรับสมัคร –

สามารถตรวจสอบรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์ร่วมแข่งขันได้ทางนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ NDA
ดาวน์โหลดไฟล์ CoverLetter_BDMS_HACKATHON.docx

*ขอให้ผู้สมัครทุกท่านส่งเอกสาร NDA ฉบับจริงที่ได้กรอกข้อมูลพร้อมลงนามด้วยปากกา และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นสำเนาถูกต้อง กลับมา ณ ที่อยู่ที่ปรากฏในไฟล์ CoverLetter_BDMS_HACKATHON.docx ที่ได้แนบมา สามารถแยกกันส่งได้ ไม่จำเป็นต้องรวมแล้วส่งพร้อมกันทีเดียว เอกสารต้องมาถึงก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564