ติดต่อเรา

 

 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310
  โทรศัพท์ +66 2 310 3000 ต่อ 3050 โทรสาร +66 2 755 1914

อีเมล hiso@bdms.co.th | bhrc@bdms.co.th | contact@bangkokhealth.com
เว็บไซด์ www.bangkokhealth.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/bhrcenterค้าหาข้อมูลสุขภาพ

Health Banner