มะเร็งต่อมลูกหมากหรือระบบทางเดินปัสสาวะชาย

กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล
ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป
ปัสสาวะแสบ ขัด
ปัสสาวะต้องเบ่ง ไม่พุ่ง
ลำปัสสาวะเล็กลง
ปัสสาวะเป็นเลือด
มีก้อนกรวดหลุดมากับปัสสาวะ
ปวดปัสสาวะกลั้นไม่อยู่
ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
เวลาไอ จาม หัวเราะ ลุกขึ้น มีปัสสาวะเล็ดลาด