แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล
สุภาพสตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป
มีประวัติญาติสายตรง เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งชนิดอื่นๆ
มีประวัติใช้ยาฮอร์โมนทนแทนในสตรีวัยหมดระดูหรือภายหลังผ่าตัดรังไข่ นานเกิน 5 ปี
มีอาการเจ็บปวดเต้านมโดยไม่ทราบสาเหตุ
มีก้อนหรือสงสัยว่ามีก้อน ที่เต้านมหรือรักแร้
มีอาการคันหรือมีผื่นผิวหนังเป็นสะเก็ดที่หัวนม