นพ.ศิริวสันต์ อกนิษฐาภิชาติ

นพ.ศิริวสันต์ อกนิษฐาภิชาติ

ความเชี่ยวชาญ:

ศัลยกรรมทั่วไป


สาขา: ศัลยศาสตร์ทรวงอก

บทความที่เผยแพร่

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายไปเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรอเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น

17 สิงหาคม 2558
  • 1